S dopady krachu českého zastoupení banky Sberbank se od poloviny minulého týdne v regionu potýká například Uničov. Město sice využívá více bankovních institucí, ale ve Sberbank mělo uloženou větší část naspořených finančních prostředků.

„Část peněz máme také na účtech v České spořitelně, především na provoz úřadu a příspěvkových organizací. Chod města díky tomu ohrožený není. Ve Sberbank ale máme aktuálně zablokováno asi sto milionů korun, jsou uložené na termínovaných účtech. Jedná se o peníze, které jsme si našetřili na realizaci různých investičních akcí,“ vysvětlil starosta Radek Vincour.

Kroky města v obtížné situaci

Nepříjemnou situaci vedení města podle něj velmi intenzivně řeší a jedná například se svazem obcí i Českou národní bankou.

„Vedeme různá jednání o způsobech, jak se k penězům co nejdříve dostat. Musíme dát dohromady finanční zdroje, které máme na účtech, také řešit takzvaný cash flow a zjistit, kde všude jsme smluvně vázáni na investiční akce. Zjišťujeme, zda teď budeme schopni všechny naplánované investice financovat nebo budeme nuceni je oddálit do doby, než se situace vyřeší,“ popsal uničovský starosta.

Zásadní pro naplánované investice

Město má podle něj roční rozpočet okolo 280 až 300 milionů korun včetně investic a dotačních titulů. Částka sto milionů korun je zásadní právě pro již naplánované investiční akce.

„Bohužel nikdo není schopný v tuto chvíli obcím a městům říci, kdy jim budou vklady vyplaceny. Pro nás to znamená, že musíme přehodnotit připravené investice a řešit, které smlouvy raději ještě ani nepodepisovat. Úspory města ve Sberbank byly vázány na termínovaných vkladech s výpovědní lhůtou, takže ani předvídavost toho, že banka ze dne na den skončí, by nám za této situace bohužel nebyla moc platná. Už zvažujeme také možnost obrátit se se žádostí o pomoc přímo na stát,“ dodal Radek Vincour.

V Lutíně včas převedli 30 milionů

Urychlený převod peněz ze Sberbank na konci minulého týdne řešila také obec Lutín na Olomoucku. Ještě ve čtvrtek ráno její pracovníci stihli z účtu „poslat“ asi třicet milionů korun do jiné banky.

„Na účtu jsme si nechali přibližně čtyři miliony korun, zejména kvůli splátkám úvěru a dalším očekávaným platbám. Po zjištění velmi nepříznivého vývoje ve Sberbank jsme hned v pátek ráno odjeli na pobočku a snažili se převést zbývající čtyři miliony. Podařilo se nám ještě podat písemný příkaz k převodu, ale ten dosud nebyl realizován. Jen díky tomu, že jsme včas stihli převést těch třicet milionů, není obec nijak zásadně ohrožená a všechno funguje dál,“ oddechl si starosta Jakub Chrást.

Ani zbývající čtyři miliony korun nejsou pro Lutín zanedbatelnou částkou.

„Jsme těsně před schválením rozpočtu. Každoročně jsme tradičně tři měsíce v rozpočtovém provizoriu, ale vždy pracujeme s dostatečnou rezervou a tak se to běžného chodu obce naštěstí nijak nedotkne. Jsme rádi, že to dopadlo alespoň tak, jak to dopadlo. Kdybychom těch třicet milionů ve čtvrtek narychlo nepřevedli, neměli bychom dnes peníze na uzavřené smlouvy, ´rozjeté´ investiční akce a dokonce ani na provoz obce,“ poznamenal starosta.

V podobných problémech je více obcí

Do podobných problémů se zřejmě dostalo více měst a obcí, aktuální situaci v regionu nyní mapuje Sdružení místních samospráv Olomouckého kraje.

„Zatím se na mě obrátily dvě obce, které tuto situaci řeší. Jedné z nich ještě peníze do jiné banky odešly, druhé už se to v pátek nepodařilo. V pondělí odpoledne jsme proto samosprávám rozeslali dotazník, abychom zjistili, kolika obcí a měst v regionu se krach Sberbank týká. Situace je složitá, starostové bohužel neví, co bude dál. Mají ´rozjeté´investiční akce, očekávají dotace a není jasné, zda a kdy budou mít k dispozici prostředky na jejich dofinancování,“ sdělila krajská manažerka sdružení Kateřina Kapková.