Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vydal hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek na základě doporučení krajského ředitele HZS Olomouckého kraje Karla Koláříka. Omezení, která z rozhodnutí vyplývají, jsou platná od 12. července až do odvolání.

Důvodem vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů jsou vysoké teploty, suché počasí a také výhled na další dny, kdy má přijít další vlna tropických veder.

„Současně se zvýšil od začátku července počet výjezdů hasičů v Olomouckém kraji k požárům v přírodním prostředí. Za toto období jsme v souvislosti se suchem řešili již dvanáct událostí. Loni jsme přitom hasili v tomto období na polích, v lesích či na loukách pouze dvakrát,“ informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Na celém území Olomouckého kraje, zejména pak v lesích, parcích, zahradách, na loukách, ve skladech sena a slámy a na zemědělských pozemcích, je až do odvolání zakázáno:

close Zákaz platí od 12. července až do odvolání v celém Olomouckém kraji. info Zdroj: HZSOL zoom_in Zákaz platí od 12. července až do odvolání v celém Olomouckém kraji.

Podle zákona o lesích je obecně bez ohledu na počasí zakázáno v lesích kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Zároveň je zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa.

„Důrazně nyní apelujeme na veřejnost, aby v době vysokých teplot, nedostatku srážek a s tím související nízkou vlhkostí v půdě a vegetaci, kdy je riziko vzniku požáru mnohonásobně vyšší, zákazy stanovené nařízením dodržovala,“ zdůraznila Lucie Balážová.

Za porušení hrozí pokuta

Mluvčí krajských hasičů také upozorňuje, že při porušení nařízení hrozí sankce.

„Při nedovoleném rozdělání ohně v lese či v jeho blízkém okolí mohou fyzické osoby dostat pokutu až do výše 15 tisíc korun. Pokud by navíc porušením některého z výše uvedených zákazů vznikl požár, může se pokuta vyšplhat až do výše 25 tisíc korun. Vznikne-li pak vlivem požáru větší škoda nebo by případně byly ohroženy další osoby, může být jednání vyhodnoceno jako trestný čin,“ objasnila Lucie Balážová.

V souvislosti s právě probíhajícími žňovými pracemi pak také doporučujeme při sklizni:
1. použít žňovou techniku
• která je vybavena lapači jisker;
• která je vybavena kromě hasicího přístroje instalovaného výrobcem ještě vodním nebo pěnovým přenosným hasicím přístrojem s minimálním objemem hasiva 9 litrů;
• která je schopná upravit půdu tak, aby vznikl ochranný pruh, který zamezí šíření případného požáru, a u které je přítomna stálá obsluha.
2. v případě založení stohu na strništi provést úpravu půdy po jeho obvodu takovým způsobem, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 10 metrů.
3. obilovin, řepky a obilnin sklízených ve formě siláží z celých rostlin na poli o výměře 100 ha a větší rozdělit toto pole alespoň na dvě přibližně stejně velké části, kdy k rozdělení pole dojde sklizní plodin a úpravou půdy tak, aby vznikl ochranný pruh proti přenosu požáru v šíři nejméně 15 metrů. 

Další doporučení pro období žní najdete ZDE.

Veřejnosti rovněž hasiči doporučují sledovat výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, které na zvýšené riziko vzniku požáru rovněž upozorňují. Na portálu firerisk.cz mohou lidé sledovat předpověď požárního rizika, tedy jak vysoká pravděpodobnost vzniku požárů v souvislosti s vysokými teplotami a suchem panuje v jejich okolí.

„Děkujeme vám za zvýšenou obezřetnost a ohleduplnost k okolí i k přírodě. Pomůže nám to minimalizovat rizika a škody spojené se vznikem a šířením požárů v přírodním prostředí,“ doplnila mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.