Poliklinika dostala nový plášť, upraven byl dvorní trakt a atrium budovy. Nově nechala firma vestavět dva výtahy a rekonstruovat přízemí. Došlo i na opravu střechy.

„Souběžně s těmito opravami docházelo revitalizaci vnitřních prostor, včetně kompletního pořízení moderního nábytkového vybavení ordinací a dalších pracovišť, a nákupu moderní přístrojové technologie," uvedl výkonný ředitel Polikliniky SPEA Olomouc Jiří Skutka.

Kompletní revitalizaci budovy, která byla postavena v roce 1927 a od svého vzniku stále sloužila zdravotnictví, zakončila firma v letošním roce modernizací lékárny.

Lékaři polikliniky SPEA Olomouc provedou ročně okolo 220 tisíc ambulantních vyšetření a ošetření.

Péči poskytuje 23 specialistů, tři ambulance praktických lékařů pro dospělé a dva praktici pro děti a dorost, pět stomatologů, rentgenové pracoviště, pracoviště CT, pracoviště biochemické a hematologické laboratoře.

Společnost v budově dále provozuje lékárnu, kterou denně projde 700 až 800 klientů.

Za první republiky nemocenská pokladna

Budova byla postavena v roce 1927 a již od svého vzniku objekt prakticky sloužil zdravotnictví.

Za první republiky zde sídlila nemocenská pokladna, v padesátých letech začal sloužit k poskytování primární zdravotní péče, a tomu účelu slouží dodnes.

Od 50. let minulého století zde působil Okresní ústav národního zdraví, od roku 1996 zde působí společnost SPEA Olomouc, s. r. o. poskytující ambulantní zdravotní péči zejména pacientům Olomouce a blízkého okolí.