Krajští radní se tak připojili k dalším krajům v České republice, které vyzvaly vládu k tomuto kroku.

„Jsem rád, že se i Olomoucký kraj přihlásil k trendu, který již dnes vidíme ve vyspělých zemích, a apeloval tak na vládu, aby přijala dřívější termín útlumu spalování uhlí. Důvody jsou především zdravotní, ekologické a ekonomické. Jsem přesvědčen, že tato změna je pozitivní, a proto je rozumné provést ji co nejdříve, jak je jen možné,“ uvedl radní pro životní prostředí Martin Šmída.

Olomouc, křižovatka U Anči, 19. února 2021
U Anči je to děs! Silnice jsou ale jako řešeto všude

Do čtvrtka trvalo k této problematice meziresortní připomínkové řízení, kterého se aktivně zúčastnil také Olomoucký kraj.

„V připomínkovém řízení jsme vládě zaslali argumenty, které jasně deklarují, že ukončení spalování uhlí je potřeba dříve než v plánovaném roce 2038. Připomínky jsem zaslal také přímo místopředsedovi vlády Havlíčkovi a ministru pro životní prostředí Brabcovi,“ doplňuje Šmída.

Bobří hráz na Nemilance v únoru 2021
Bobři v Nemilanech "vyhnali" hráz nebezpečně vysoko. Zasáhněte, žádají místní

Materiál s doporučením Uhelné komise, což je poradní orgán vlády, byl na začátku února stažený z jednání kabinetu. Termín odklonu od uhlí vládu rozděluje. Hnědé uhlí má v současnosti v Česku největší podíl na výrobě elektřiny.

Konec spalování uhlí v roce 2033 se blíží propočtům, aby bylo možné splnit globální klimatické cíle stanovené Pařížskou klimatickou dohodou.