Provedl přepočet a zohlednil 23 hlasů, které místní volební komise vyhodnotila jako neplatné. Výsledek nezměnil rozdělení mandátů v zastupitelstvu obce.

„Je-li jediným důvodem neplatnosti 23 hlasovacích lístků použití nesprávné obálky, soud považuje za nejspravedlivější a voličsky nejkorektnější vzniklý stav zpětně napravit, konkrétně pokládat i těchto 23 hlasovacích lístků za platné,“ uvedl předseda senátu Milan Procházka.

„Zohlednění hlasů, jež byly okrskovou volební komisí pokládány za neplatné, by nevedlo ke změně rozdělení mandátů. Zůstalo by zachováno původní rozdělení jednotlivým uskupením, pořadí zvolených členů zastupitelstva i pořadí jejich náhradníků,“ odůvodnil.

SNK „Za další rozvoj obce“ skončilo ve volbách druhé za vítězným sdružením Rovně a v sedmičlenném zastupitelstvu má dva mandáty.

Již v minulém týdnu soud zamítl také druhý návrh zpochybňující komunální volby ve vsi.

„Se závěrem soudu jsme spokojení, přesněji s tím, jak k věci přistoupil a vše prověřil,“ reagoval lídr kandidátky Pro Slatinky Roman Luczka. To získalo jeden mandát a mělo za to, že nebýt zmatků ve volební místnosti, mohlo mít dva. Volby ve Slatinkách vyhráli nezávislí Rovně se čtyřmi zastupiteli.

I volby do senátu platí

V úterý Nejvyšší správní soud ponechal v platnosti výsledek senátních voleb na Prostějovsku, který byl zpochybněn právě kvůli zmatkům s obálkami ve Slatinkách. V horní komoře tedy zůstává nezávislá Jirka Chalánková.

Zaměnit obálky pro volby do Senátu a komunálních voleb se okrsková komise ve Slatinkách rozhodla poté, co zjistila, že má málo obálek pro lístky do komunálek. Protože tušila menší voličský zájem o Senát, příchozím voličům oznámila, že mají vkládat lístky do komunálních voleb do žluté obálky pro volby do Senátu a opačně. To také vyvěsila za plentu, aby si voliči byli jisti. Celý problém nastal kvůli tomu, že komise přehlédla jednu krabici s obálkami pro volby do místní samosprávy.