Třiačtyřicetiletý manažer čelí od srpna loňského roku obžalobě ze tří trestných činů – porušování závazných pravidel hospodářského styku, pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušování povinnosti při správě cizího majetku.

Za škodu velkého rozsahu ve výši 6,8 milionů korun mu hrozí až osm let vězení.

U soudu ve středu vypovídal zástupce přednosty pro odbornou péči radiologické kliniky olomoucké Fakultní nemocnice Martin Köcher. Potvrdil, že počítačový tomograf už byl zastaralý a vyžadoval modernizaci.

„Byl pomalý a nedostatečně zobrazoval, potřebám traumacentra a kardiocentra už nedostačoval. Po provedené modernizaci se kvalita přístroje velmi zlepšila a vyhovuje i v současné době,“ řekl Köcher.

Ohrožení pro onkologicky nemocné

Také zástupce přednosty pro výuku a rozvoj radioterapie onkologické kliniky Karel Ćwiertka potvrdil, že jeden ze dvou lineárních urychlovačů, které slouží pro ozařování pacientů s rakovinou byl po devíti letech provozu ve špatném technickém stavu.

„O modernizaci jsem tehdejšího ředitele nemocnice žádal už v roce 2006. Měli jsme problémy se zastaralým softwarem, přístroj byl často porouchaný. Oprava obvykle trvala dva až čtyři týdny. Denně jsme přitom ozařovali 90 až 100 lidí,“ řekl Ćwiertka.

Jakýkoliv výpadek lineárního urychlovače z provozu podle něj znamenal ohrožení pro onkologicky nemocné pacienty. Hrozilo, že jim nemocnice nebude schopná poskytnout potřebnou péči.

„Při jedné z poruch jsem obvolával okolní nemocnice a žádal je, aby se postarali o naše pacienty. Po dvaceti lidech se nám podařilo umístit do Brna a do Nového Jičína. V Holešově se postarali o čtyřicet osob, přesto zbývaly další desítky pacientů. Modernizace lineárního urychlovače byla nutná, byl už v havarijním stavu,“ popsal problémy se zastaralou technikou Ćwiertka.

Pokračování v březnu

Policie vyšetřuje ředitele olomoucké Fakultní nemocnice Radomíra Maráčka od února 2011.

Státní zástupce Karel Studený viní Maráčka z toho, že rozdělil zakázky na pronájem deseti osobních automobilů pro manažery nemocnice tak, aby se staly podlimitními a nepodléhaly zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Dále z toho, že při nákupu nových lékařských přístrojů nezahájil otevřené výběrové řízení, ale využil tzv. jednací řízení bez uveřejnění, což je zvláštní systém veřejných zakázek, kdy nemocnice oslovila jen jednoho dodavatele.

Navíc měl Maráček místo auditora zaměstnávaného nemocnicí využít externí auditorskou firmu. Státní zástupce vyčíslil škodu jen u bodu obžaloby, který se týká auditorské firmy na 6,8 milionů korun. To je suma, kterou nemocnice za externí auditory a konzultanty zaplatila.

Radomír Maráček je stále ředitelem olomoucké Fakultní nemocnice, od března 2011 má neplacené volno. U soudu se hájí tím, že ve funkci nepochybil a nikoho nezvýhodnil.

Hlavní líčení pokračuje 21. března, kdy budou vyslechnuti další svědci.