Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce Sokolské ulice je doplnění tramvajové větve z ulice 8. května přes Zámečnickou do Sokolské ulice s odbočením na obě strany, což také odpovídá požadavku územního plánu města.

Tato smyčka bude využívána jako rezerva při výlukách, nehodách nebo odklonech tramvajových linek.

Tramvaje zmizí na Fibichovu

Odstavené tramvaje, které se dnes nevejdou do stávajících prostor vozového parku DPMO, by ze Sokolské měly zmizet už příští rok. Zaparkované by měly být na Fibichově ulici u nádraží.

„Aktuálně řešíme projekt a dokumentaci pro územní řízení, peníze máme z dotace. Přesunout by se měly příští rok,“ přiblížil náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec.

Rekonstrukce upraví i dopravní režim. Část Sokolské ulice se ve směru od Legionářské po kino Metropol zjednosměrní.

Od kina po Vodární ulici bude silnice obousměrná a dál na Koželužskou a Franklinovu bude opět jednosměrná.

„Šlo o to, aby tam jako zkratkou nejezdila auta, když je ucpaná Dobrovského ulice od Hanáckého pluku. Sokolské se tím uleví, je to hodně obydlená ulice,“ řekla Petra Růžičková, architektka olomouckého magistrátu, která se projektem zabývá.

Přibudou stromy a "třicítka"

Uvedla, že ulice by se měla zklidnit i proto, že maximální rychlost bude navržená pouze na 30 kilometrů v hodině.

Méně aut si přejí i místní.

„Uvítali bychom alespoň jednosměrku, každé auto, které by nezajelo do Sokolské je výhrou jako ve Sportce. Čím víc aut tady jezdí, tím víc je provoz hustější a nepřehlednější, tím víc trpí domy, silnice a obyvatelé,“ konstatoval Antonín Nováček.

Projekt kromě toho počítá také s rozšířením chodníků a změnou v systému parkování.

V některých úsecích se bude stát jen na jedné straně, jinde po obou stranách, podle toho, jak to umožní šíře ulice.

V Zámečnické ulici, od kina ke kruhovému objezdu pak nově přibudou i stromy.

„Teď se dokončuje druhá fáze studie, kdy se ladí finální podoba. Na základě výsledků jednání s vlastníky nemovitostí pak bude odbor investic zadávat další projektové stupně,“ doplnila Petra Růžičková. Se zahájením samotné stavby se pak počítá nejdřív v roce 2021 až 2023.

Kotvy na domech nechtějí

Město nyní kontaktuje vlastníky nemovitostí v Sokolské ulici s dotazem, zda souhlasí se zřízením věcných břemen pro ukotvení trakčního vedení a přípojek pro veřejné osvětlení.

Deníkem oslovení majitelé, jsou ale jednoznačně proti.

„Kotvu máme pod oknem, kde je obývák. Stěna je permanentně prasklá, nedá se to ani spravit. Dopravní podnik tomu ale nevěnuje vůbec žádnou pozornost,“ posteskl si tamní obyvatel Zbyněk Kundrum.

V odpovědi městu tak napsal, že nesouhlasí s tím, aby na jejich domě byly jakékoli kotevní úchyty. Dopis podle něj nabízel jako varianty obnovení ukotvení nebo sloupy na kterých by trakční vedení bylo upevněno.

„Nabízí nám, že pokud kotva zůstane, bude to za úplatu. Nechci ale příspěvek, chci, aby mi nespadnul dům,“ pokrčil rameny a doplnil, že jediným řešením je podle něj vybudování nového depa. Stejně tak situaci vnímá i Antonín Nováček.

Ani on si ukotvení trakčního vedení na svém domě nepřeje.

„Poslali jsme zpět, že nesouhlasíme,“ řekl jednoznačně.

Sloupořadí jako na 1. máje?

V lokalitě ulic Sokolská, Zámečnická, U Hradeb, Slovenská, Kačení a Vodární se jedná přibližně o 150 nemovitostí s věcným břemenem, takzvaných služebností.

„Předpokládáme, že využijeme hlavně stávající kotvy a jen v nezbytných případech počítáme s osazením nových. Případný nesouhlas by ale znamenal osazení značného počtu sloupů trakcí a veřejného osvětlení do ulic a tím by mohlo dojít ke znehodnocení čistého řešení celého prostoru,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09) a připomněl negativní ohlasy na sloupy s trakčním vedením při nedávné rekonstrukci ulice 1. máje.

„Zatím na obyvatele apelujeme, aby se podíleli na pěkném veřejném prostranství. Peníze, které jim za břemeno nabízíme, jsou spíše symbolickou částkou,“ pokračoval náměstek a doplnil, že o tom, jak se vlastníci rozhodli by se město mělo dozvědět pravděpodobně do konce června.

Na to, že jsou sloupy na ulici 1. máje terčem kritiky ale vzpomněl i Zbyněk Kundrum. Přesto si stojí za svým názorem.

„Kritici říkají, že je tam sloupořadí, ale nevím, jestli by chtěli, aby jim nabourali jejich dům. Lano i tramvaj jsou těžké, dům se pak otřásá,“ řekl.