V příštím roce bude Olomoucký kraj na dotacích rozdělovat celkem 630 milionů korun.

Nový dotační titul je vypsán například v oblasti sociální, kam celkem půjde 26 milionů. Hejtmanství nově podpoří částkou 15 milionů korun neziskové organizace, které poskytují sociální služby.

„Bude to možné v rámci dotačního titulu podpora infrastruktury sociálních služeb. Dosud jsme neměli, jak těmto organizacím pomoci. Nebylo to možné jinak než formou individuální dotace,“ popsal novinku hejtman Ladislav Okleštěk.

Jako první kraj v rámci celé České republiky také olomoucké hejtmanství v minulosti začalo finančně podporovat handicapované sportovce.

„V roce 2020 je na tyto účely určeno 1,5 milionu korun, což je dvojnásobek loňské částky. Na obnovu a výstavbu sportovních zařízení a areálů půjde 109,6 milionu a na knihovny 12 milionů,“ upřesnil krajský náměstek pro kulturu a sport Petr Vrána.

Jednodušší stavba cyklostezek

Na výstavbu a obnovu cyklostezek mohou města a obce žádat o celkem 18 milionů, dalších 9 milionů půjde na přechody pro chodce a zvýšení bezpečnosti provozu a 3,5 milionu je určeno na modernizaci a výstavbu dětských dopravních hřišť.

Kraj se snaží obcím ulehčit také v oblasti administrativy.

„Novinkou roku 2020 je, že při podání žádosti o dotaci na cyklostezku nemusí žadatel vlastnit stavební povolení. Stačí doložit, že o něj již zažádal a pak má na dodání stavebního povolení termín až do července,“ vysvětlil náměstek pro dopravu Jan Zahradníček.

Obce také nově již nemusejí být vlastníkem pozemku pro výstavbu cyklostezky. Stačí, když budou mít sepsanou nájemní smlouvu s jeho majitelem.

Olomoucký kraj v příštím roce počítá také s dotačními programy v oblasti zdravotnictví, rozvoje venkova, financemi na podporu venkovských prodejen nebo regionálního podnikání.