Krajský úřad v Olomouci proto vydal upozornění, aby lidé ráno a večer omezili pobyt venku, sportování a větrání.

„V oblasti měst Prostějov, Přerov a Olomouc byla naměřena zvýšená koncentrace tuhých znečišťujících látek – suspendovaných částic (PM10) ve volném ovzduší, která se pohybuje na úrovni dvojnásobku imisního limitu,“ uvedl Miroslav Kučera z oddělení ochrany životního prostředí krajského úřadu.

Meteorologové během dne nepředpokládají zlepšení imisní situace a hodnoty průměrných čtyřiadvaceti­hodinových koncentrací prašného aerosolu budou i nadále dvojnásobek limitu – 50 mikrogramů na metr krychlový.