Novotou zářící umělecké dílo by mělo být hotovo koncem října či na začátku listopadu, ale kolemjdoucí tyto hodiny ještě neuvidí.

Z budovy budou odstraněny plachty a lešení jen v místě menších jihovýchodních slunečních hodin ve směru k Dolnímu náměstí. Ty už by měly ukazovat zimní čas. Kompletní rekonstrukce radnice bude hotová až v polovině příštího roku.

Z čeho jste při obnově hodin vycházel?
Bohužel se nedochovaly žádné nákresy ani detailní fotografie. Měl jsem k dispozici jen historické fotografie z konce 19. a z počátku 20. století. Žádný ze snímků ale nezachycoval detaily. Vždy to byla fotografie radnice zabrané zdálky. Bylo z nich zřejmé hlavně to, kde byly na budově radnice umístěné, detaily ale chyběly. Novými slunečními hodinami jsem se začal zabývat už v roce 2016, kdy se připravoval projekt na rekonstrukci radnice. Musel jsem si spoustu věcí vymyslet nebo dotvořit. Nové nárožní sluneční hodiny mají výšku 405 centimetrů a celkovou šířku 421 cm. Celý výjev má renesanční charakter. Součástí byla heraldicky kombinovaná orlice Františka Josefa prvního a polepšeného olomouckého erbu Marii Terezií. Já vycházím z černé dvouhlavé orlice, která má štít a iniciály Františka Josefa I. Na druhé straně hodin je šachovnicová orlice v klasickém červenostříbrném provedení, což je typické pro olomouckou orlici. Obsahuje štít s iniciálami Marie Terezie. Jedná se o takzvaný polepšený olomoucký erb, dnes již nepoužívaný. Součástí byl dříve také řetěz, který měl symbolizovat věčné časy, ale po vzniku Československa byl ze znaku odstraněn. Symbolicky bude do erbu vrácen v podobě řádu zlatého rouna, které se váže k osobě Františka Josefa I.

Jak se vám podařilo dosáhnout stejných rozměrů a umístění?
Rozměry historických slunečních hodin jsem si zaměřil do počítače fotogrammetrickým způsobem. Díky moderní technice, počítačovému a softwarovému vybavení se mi podařilo s přesností na dva až tři centimetry dosáhnout původních rozměrů i místa. Podle dostupných historických záznamů sluneční hodiny zanikly v roce 1929. Mě se ale podařilo v olomouckém Vlastivědném muzeu objevit dvě historické fotografie z období druhé světové války. Na věži radnice byl tenkrát zobrazen hákový kříž a z oken visely fašistické prapory. Hodiny na prvním snímku byly ještě tehdy zřetelné, ale ve velmi špatném stavu. Na druhém snímku, který vznikl krátce poté, už hodiny nebyly vůbec. Omítky byly odstraněné, důkladně osekané až na cihlu. Na fasádě radnice se z nárožních hodin dodnes nedochovalo nic. Podařilo se mi jen najít místo, kde byla ukotvena ramena původních hodin.

Jaké používáte technologie a materiály?
Maluji na bílý štukový podklad a na klasickou jemnou vápennou omítku. Původní omítky jsem musel osekat až na cihlu a udělat jiné vrstvení. Nové omítky jsou na principu přírodního hašeného vápna a kopaného písku. Snažil jsem se o co nejhladší povrch, aby se na nich dobře malovalo a bylo možné jej zdobit tenkými plátky zlata. Pracuji s tradičními přírodní pigmenty, jsou prověřené staletími. Využil jsem olejomalbu, která se na tyto účely v historii používala. Trvanlivost by proto měla být v řádech desítek let, ale bude to samozřejmě chtít průběžnou údržbu. Poté, co celý výjev dokončím, budu ještě nanášet ochrannou vrstvu. Tu je možné pravidelně obnovovat a prodloužit tím trvanlivost celého díla.

Co všechno výjevy na slunečních hodinách zachycují?
Je na nich zobrazený Chronos, bůh času a smrti. Má přesýpací hodiny, kosu a také pochodeň, kterou uhasil symbolicky v řece Moravě. Protiváhou Chronose je bohyně moudrosti a naděje Sapiensa. Ta má ratolest a drží vztyčenou hořící pochodeň. Moudrost je symbolizovaná v knihách, které má Sapiensa u sebe. Tímto jsem zároveň zachytil symboliku Olomouce jako univerzitního města. Dalším symbolem je vláda lidu. Senát a lid olomoucký představuje budova radnice, kde správa města zasedá. To, že je hanácká metropole symbolem církve, křesťanství a víry jsem zobrazil prostřednictvím několika zdejších chrámů a symbolikou křížů, které je zdobí. Šestým aspektem, který je na hodinách zobrazený, je vojsko a hrdinná obrana města před pruskými vpády. V přední části veduty je zobrazeno rovněž historické vojenské opevnění. Zvolil jsem pohled na Olomouc z východu. Zachycuji historické opevnění s řekou Moravou a dřevěným obranným mostem. Sedmým aspektem jsou Habsburkové, kteří českým zemím a Moravě vládli čtyři století. Někdo je může stále vnímat negativně, ale dnes už bychom na ně mohli mít jiný náhled. Ať chceme nebo nechceme, stále čerpáme z tradic, které tady Habsburkové vytvořili. Na hodinách je proto symbolika odkazu na bývalé Rakousko-Uhersko. Já někdy říkám, že to vlastně byl předchůdce současné Evropské unie. Byl to společenství mnoha zemí a národů a také mělo svoje výhody i nedostatky.

Budou nové sluneční hodiny přesné?
Zjistil jsem, že ty původní nebyly dokonalé a čas nezobrazovaly přesně. Důvodem bylo také to, že tehdejší autoři zobrazili číslo čtyři jako čtyři čárky, což jim však zabralo více místa a pak docházelo k nepřesnostem měření. Vždy od půl třetí se hodiny oproti skutečnému času předcházely. Kolem čtvrté hodiny se zase hodiny zpožďovaly. Já jsem číslo čtyři zobrazil klasickými římskými číslicemi I a V a umístil je tak, aby hodiny ukazovaly čas pokud možno astronomicky co nejpřesněji. Dalším problémem je to, že jihovýchodní zeď radnice po celé výšce slunečních hodin takzvaně „letí“ o 12 centimetrů, což je poměrně hodně. Astronom se snažil tuto chybu zapracovat do propočtů tak, aby hodiny ukazovaly přesný čas. Zatím nevíme, jakou odchylkou se to projeví a zda chyba v čase dosáhne jen pěti nebo více minut. To se ukáže, až budou hodiny kompletně hotové. Vymyslel jsem rovněž na ramenech hodin takový ´zlepšovák´, kterým bude možné je dodatečně takzvaně ´doštelovat´, aby ukazovaly přesný čas. Sám jsem zvědavý, jak Olomoučané nové nárožní sluneční hodiny přijmou.