Škola snímací přístroje instaluje tento týden, zatím jen na zkoušku.

Projekt je v tuzemsku i ve střední Evropě ojedinělý.

„V žádném případě se nejedná o kamery, které by kontrolovaly pohyb žáků po budově a co dělají. Kamery jsou součástí speciálního vzdělávacího počítačového programu, který umožňuje učiteli zaznamenat část nebo i celou vyučovací hodinu. Záznam se ale nebude každý den, zatím jen při určitých hodinách," vysvětluje princip ředitel školy Radim Slouka.

Video podle něj může pomoct těm, kteří jsou doma nemocní ale i těm, kteří v hodině nedávali pozor nebo probíranou látku nepochopili.

„Současné děti se vzdělávají velmi pasivně. Vyslechnou si něco málo ve škole a pak se doma trápí nad sešitem. My jim budeme nabízet možnost znovu se do vyučovací hodiny vrátit a současně i prostřednictvím programu s pedagogem nad tématem aktivně komunikovat," pokračoval ředitel školy s tím, že učitelům vymoženost zase nabízí natočit opravu písemné práce a okomentovat i chybný postup.

Opakování pro lepší pochopení

Někteří studenti už měli možnost se s novinkou seznámit, pochvalují si ji.

„Je to opravdu technika 21. století. Myslím si, že to bude velká výhoda při studiu na této škole," zhodnotil sedmnáctiletý Dominik Maštera.

Pozitivně hodnotí to, že si může výklad učitele pustit doma opakovaně.

„Při učení to pomáhá a je to zábavnější. Vidíme jednotlivé kroky, jak k řešení úlohy dojít a třeba při písemce to pomáhá. V hlavě si můžu celý proces zopakovat," doplnil.

Škola si kamery, nahrávání a komunikaci jejich prostřednictvím vyzkouší do konce letošního školního roku. Do projektu se dobrovolně zapojilo deset pedagogů, kteří už prošli školením.

Jsou ze všech oborů, jazykáři, ale i ze společenských věd, matematici, fyzici či chemici.

Mobilní kamera, která bude zaznamenávat vybrané hodiny na Slovanském gymnáziu

Mobilní kamera, která bude na Slovanském gymnáziu zaznamenávat vybrané hodiny. Foto: DENÍK/Petra Pášová

Člověk tomu přijde na chuť

Ne všichni však se zařazením do programu okamžitě souhlasili.

„Nejdřív jsem řekl ne. Jsem konzervativnější, ale pak tomu člověk přijde na chuť. Navíc moderním technologiím neunikneme," popsal Jiří Kříž, učitel fyziky v jehož učebně se hodina s kamerou už testovala.

„Co je výhodou? Předávání informací studentům. Pokud látku nestihnou nebo nebudou ve škole, mohou si vše přehrát doma nebo kdekoliv, pokud mají připojení na internet. Nevýhoda? Ta je hlavně pro učitele, jde asi o překonání počáteční nedůvěry nebo nechuti, že vás někdo může vidět," konstatoval s úsměvem učitel.

Během tohoto týdne škola dostane deset mobilních kamer, vzápětí se budou pořizovat i první záznamy výuky.

Ukládat by se měly na školní server, ale záleží na pedagogovi, zda video zpřístupní všem žákům školy i rodičům nebo se rozhodne jej nabídnout jen studentům konkrétní hodiny.

V Asii běžné

„Celý projekt se bude týkat všech žáků školy, ale zatím je na rozhodnutí učitelů ve kterých hodinách budou testovat," upozornil Radim Slouka a doplnil, že v Evropě je Slovanské gymnázium zřejmě první střední školou, která tento program bude testovat.

„Podobný systém ve světě funguje už na zahraničních vysokých školách a také na nejlepších středních školách. Běžně jej používají například v Asii," doplnil ředitel Radim Slouka.

Deset mobilních kamer
Software se jmenuje EduArt a více informací se o něm zájemci dozví na 
www.polymedia.cz. Na stránkách jsou k vidění i zkušební videa. 

Během několika týdnů budou videa z hodin výuky na Slovanském gymnáziu k vidění i na stránkách školy www.sgo.cz.


Podívat se na ně mohou studenti, rodiče ale i veřejnost, třeba zájemci o studium.

Na Slovanském gymnáziu bude během tohoto týdne instalovaných deset mobilních kamer, další snímací zařízení se už užívá v učebně fyziky, kde je zabudované napevno.

Software pořídil škole její zřizovatel, Olomoucký kraj, v rámci projektu dostavby školy.

Projekt se bude týkat všech žáků školy, ale zatím je na rozhodnutí učitelů ve kterých hodinách budou testovat.