Komplexní restaurací prošel Sloup Nejsvětější Trojice v roce 2001, v současné době už opět vyžaduje zásah.

„Účelem snímkování byl detailní záznam aktuálního technického stavu památky a vyhotovení 3D modelu. Jak pro propagační účely města, tak pro dlouhodobé monitorování tohoto statku světového dědictví. Získané informace budou užitečné pro zachycení změn po připravovaném restaurování,“ vysvětlila Sandra Kolářová z olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.

Podobným snímkováním by památka na seznamu UNESCO měla procházet v pravidelných cyklech, například každých pět let. Ze získaných dat by pak odborníci mohli lépe hodnotit potřebu pravidelné nebo mimořádné údržby.

Sloup byl na seznam světového dědictví zapsán v roce 2000, od roku 2001 každoročně probíhá monitoring památky a sleduje se její aktuální technický stav.