„Na dvoře obklopujícím kostel jsou kapličky, ve kterých bývala podle výpovědí místních obyvatel křížová cesta umístěna. Chtěli jsme tedy vytvořit nové malby,“ uvedl Barends.

První obraz zachycující Kristovo odsouzení začali oba umělci tvořit 3. srpna, ve čtvrtek odpoledne pak dokončili závěrečnou část cyklu s tématem Kristova zmrtvýchvstání.

„Kromě toho jsme se rozhodli namalovat ještě dva velké obrazy, které budou umístěny přímo v kostele. Poté ještě zhotovíme pietu pro kapličku v Nemilanech,“ shrnul Barends.

Výtvarníci zakomponovali do obrazů i některé olomoucké dominanty, například chrám sv. Michala. Na pozadí Kristova vzkříšení je dokonce vidět panorama města. Křížová cesta ve Slavoníně by měla být kompletně hotová 30. listopadu, tedy na svátek Ondřeje. (dkr)