S jakými investicemi letos v obci počítáte?
Chtěli bychom vybudovat krátký úsek cyklostezky směrem do Příkaz, abychom doplnili návaznost stezky na trase z Olomouce do Litovle. Postupně se snažíme ve Starosta Skrbeně Tomáš SpurnýStarosta Skrbeně Tomáš SpurnýZdroj: Deník/Magda Vránováspolupráci s okolními obcemi cyklostezky propojovat. Největší investicí roku je další etapa rekonstrukce veřejného osvětlení. Počítá se s výměnou sloupů, kabelů i svítidel. Náklady se budou pohybovat okolo čtyř milionů korun.

Jaké máte záměry do budoucna?
V letošním roce chceme připravit nové projekty tak, aby naši nástupci v dalším volebním období měli na co navázat a mohli se pustit do jejich realizace. Dlouhodobým záměrem je vybudovat zázemí pro sportovní areál. Měly by tam vzniknout nové šatny, sprchy, kiosek, sklad a posezení s přístřeškem. Dlouhodobě nás trápí, že naše základní škola nemá k dispozici tělocvičnu. Děti cvičí jen v takzvaném tělocvičném sále, který vznikl v jedné z učeben. Rádi bychom proto vybudovali moderní tělocvičnu, kterou by využívala nejen škola, ale také veřejnost. Zatím jsme ve fázi předběžných úvah a hledání možného řešení.

Které spolky a zájmová sdružení v obci fungují?
Aktivní jsou zejména dobrovolní hasiči, senior klub, myslivci a spolek Skrbeňáček. Fungují tady také Skrbeňské maminky. Skrbeňáček pořádá spoustu akcí, například pálení čarodějnic, drakiádu i promítání v letním kině. Aktivní je rovněž Klub přátel hudby, v průběhu roku proběhne v obci přibližně deset koncertů komorních těles nebo sólistů. Jednou za čtyři roky pořádáme ostatky. Proběhnou také letos, ale s ohledem na aktuální covidovou situaci, to bude v poněkud omezeném rozsahu.

Restaurace Na statku ve Skrbeni. Celková kapacita restaurace a letní zahrádky je až 200 hostů.
Na statku ve Skrbeni lákají na domácí kuchyni, zábavu i bruslení

Fara na návsi nyní prochází rekonstrukcí. Jak bude využívána?
Vzniká tam nové komunitní centrum, majitelem a investorem objektu je místní římskokatolická farnost. Obec na rekonstrukci přispěla částkou půl milionu korun a po otevření komunitního centra bude zajišťovat náklady na provoz po dobu udržitelnosti. Centrum budou kromě farnosti využívat také místní spolky. Bude tam mít rovněž pracoviště Charita, která tam bude poskytovat například sociální poradenství a další služby. Objekt se po rekonstrukci stane dominantou návsi, přímo sousedí s hasičskou zbrojnicí, obecní hospodou i obecním úřadem.

V obci v minulosti přibylo velké množství nové zeleně a stromů. Kde se sázelo nejvíc?
Loni na jaře místní občané společně vysadili v rámci akce Stromy pro Skrbeň na dvou místech novou zeleň. Jedna část roste poblíž sportovního areálu, říkáme jí Jedlý háj. Jsou tam nejrůznější druhy v minulosti běžných ovocných stromů. Rostou tam například mišpule, jeřabiny nebo jedlé kaštany. Postupně jsme v rámci komplexních pozemkových úprav vysazovali zeleň v okolí obce, předloni jsme například vysadili nové biocentrum o rozloze jednoho a půl hektaru v jižní části našeho katastru. Pokračujeme také s výsadbami stromořadí a zeleně podél polních cest. Snažíme se, aby okolní krajinu netvořila jen ´holá´ pole, kolem naší obce chceme vytvořit zelený prstenec.