„V roce 2008 byly zatepleny obvodové pláště základních škol Svatoplukova a nám. Svobody i mateřské školy U Dráhy, taky stropy nad posledním podlažím, vyměněny výplně otvorů za nové s kvalitním izolačním zasklením. Dosáhli jsme tak úspor ve vytápění o třetinu tepelné energie. Dále jsme snížili i množství emisí škodlivých látek,“ informovala mluvčí štern­ berské radnice Irena Černocká.

Na projekt město získalo dotaci ve výši 22 milionů korun, z vlastního rozpočtu pak uhradilo 7 milionů.