Zápisy do mateřských škol se v Olomouci konaly začátkem května a přišlo k nim 1215 dětí. Úředníci na magistrátu už teď ale ví, že do mateřinek nebylo v době zápisů přihlášeno přibližně 130 předškoláků.

„Tím, že rodiče nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbávají péči o povinné předškolní vzdělávání, se dopouštějí přestupku proti školskému zákonu a může jim  být uložena pokuta až do výše pět tisíc korun,“ upozornila mluvčí olomouckého magistrátu Radka Štědrá.

Radnice proto rodiče předškoláků, kteří nejsou zapsáni v žádné z mateřských škol zřizovaných statutárním městem Olomouc, oslovila dopisem se žádostí o sdělení mateřské školy jiného zřizovatele, do které dítě bylo zapsáno.

„Rodiče dětí nyní odboru školství postupně reagují zpětně, termín mají do 25. srpna. Buď předloží čestné prohlášení o tom, do které mateřinky je jejich dítě zapsáno nebo by měli kontaktovat odbor školství a společně se dohodnout na spolupráci při plnění předškolní docházky,“ doplnila mluvčí.

Situace ve Šternberku

To k zápisu do šternberských mateřských škol přišlo v květnu 151 dětí.

„V seznamu evidence obyvatel z dubna letošního roku je vedeno sto dvacet sedm dětí s trvalým pobytem ve Šternberku, které by měly od září tohoto roku zahájit povinné předškolní vzdělávání. Z tohoto seznamu se nedostavilo k zápisu celkem sedmnáct dětí,“ uvedla vedoucí odboru školství a kultury šternberské radnice Jana Kameníčková.

Úředníci podle ní zjistili, že 2 děti žijí v zahraničí, 2 děti se dostavily k dodatečnému zápisu, 10 dětí se dostavilo k zápisu do mateřské školy v jiné obci a 3 děti nebyly dohledány.

Nevyhovuje to všem

O povinné předškolní docházce spolu rodiče mluví, ne všem vyhovuje.

„Maminky nad tím u nás debatovaly. Ty, které mají dvě děti, předškoláka a druhého mladšího sourozence, to řešily hodně. Moc se jim to nelíbilo, víc by jim vyhovovalo nechat si dítě ještě doma,“ potvrdila Marie Veselá z Rodinného centra Heřmánek v Olomouci.

K povinnému roku ve školce se musí přihlásit všechny děti bez výjimky. Rodiče si mohou vybrat z několika variant. Ať už denní docházku do školky, individuální vzdělávání nebo školku v zahraničí. Podle některých odborníků a námi osloveného ředitele základní školy je však dítě, které nechodí do mateřské školy v nevýhodě.

„Osobně se domnívám, že je dobře, když dítě navštěvuje předškolní zařízení a to z toho sociálního hlediska. K zápisu k nám přichází šikovné děti, ale dítě se ve škole musí cítit dobře i v nějaké sociální skupině, která se rovná třídě. Když dítě neabsolvuje podobnou přípravu v žádném zařízení, pak se tam mohl objevit i nějaký deficit,“ doplnil ředitel olomoucké Základní školy Mozartova Zbyněk Kundrum. (paš)

V květnovém termínu se rodiče s dětmi jež dovrší ke konci srpna pěti let, měli dostavit k zápisu. To neznamená, že dítě musí do školky nastoupit. „Variant je víc, i když ministerstvo dává přednost vzdělávání v mateřských školách jako klíčovém prvku školské soustavy,“ uvedla Klára Bílá z tiskového odboru resortu. Je-li dítě přijato do MŠ, má povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech po dobu čtyř souvisejících hodin denně. Pokud rodičům tento způsob přípravy nevyhovuje, mohou syna či dceru vzdělávat individuálně. Stačí, když tuto skutečnost písemně do konce května oznámili řediteli MŠ. V takovém případě se ovšem v dohodnutém termínu musejí dostavit s dítětem k ověření dovedností v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v MŠ. „Nejedná se o zkoušku, rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání,“ píše se v informačním materiálu ministerstva. (red)