„S droždínskou základní školou spolupracujeme už delší dobu, protože tamní žáci mají v rámci výuky hodně aktivit zaměřených na ekologickou výchovu. Tentokrát děti vysazovaly mladé jilmy, což je dřevina, o kterou je v lesích nouze. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století jilmy zdecimovalo houbové onemocnění přenášené kůrovcem, teď se je pokoušíme do přírody zase vrátit,“ sdělil ředitel Správy lesů města Olomouce Roman Šimek.

Olomoučtí lesníci každoročně vysadí až 400 tisíc mladých stromků, většinou se jedná o duby. „V příštím roce budeme v rámci ekologické výchovy spolupracovat s více školami z regionu. Chceme, aby právě nejmladší generace získala ke stromům a přírodě pozitivní vztah a chovala se k nim ohleduplně. Děti sázení jilmů bavilo, připravili jsme pro ně také různé hry a soutěže. Na jaře si mohou zkontrolovat, zda se právě jejich stromky ujaly,“ dodal Šimek.