„Policie je stíhá za to, že své dceři umožnili, aby vedla zahálčivý způsob života a nenavštěvovala řádně výuku. Dívka měla čtyři sta padesát šest neomluvených hodin,“ uvedla policejní mluvčí Jitka Dolejšová. Rodičům dívky tak hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

„Důvodů, proč děti chodí za školu, může být celá řada. Od vyhýbání se něčemu nepříjemnému, přes problémy v kolektivu, demonstraci a odmítání se přizpůsobit typické pro pubescenty, až po osobnostní poruchy,“ uvedl olomoucký psycholog Lubomír Smékal. Se záškoláctvím by se však podle vedoucí oddělení péče o rodinu a děti Ivy Elznerové měla vyrovnat především samotná škola. „Při podezření může školské zařízení kontaktovat rodiče či si u příslušného pediatra ověřit zdravotní stav dítěte. Absenci může řešit i speciálně vytvořená výchovná komise, která by měla důvody neomluvené nepřítomnosti vyjasnit a nejlépe napravit,“ sdělila.

Jestliže však absence přesáhnou přibližně dvacet hodin, měla by škola případ hlásit odborům sociální pomoci a školství. „Těchto případů řešíme zhruba deset za školní rok. Ve většině z nich udělíme nezodpovědným rodičům napomenutí nebo maximálně tisícikorunovou pokutu,“ uvedla vedoucí odboru školství Hana Fantová.

Přesáhne-li neomluvená absence sto hodin, škola má povinnost oznámit věc na policii. „Za minulý rok jsme předávali policii jeden případ, letos už čtyři,“ řekla Fantová.

Podle ní jsou problematickými žáky většinou děti ze sociálně slabších rodin. „Vzdělání u těchto rodin totiž není v hodnotové hierarchii příliš vysoko,“ vysvětlil Smékal.