Do rozpočtu vsi se sedmi stovkami obyvatel tečou miliony z provozu jedné z největších skládek tuhého komunálního odpadu v Olomouckém kraji. Nejvíce v posledních dvou letech.

S blížícím se zvyšováním poplatku za skládkování a koncem ukládání směsného odpadu na skládky o „penězovod“ přijde.

Odpad uložený za humny zůstane.

Radost žít v tak pěkné obci

„Jsme bohatí. Můžeme si dovolit dávat lidem půjčky. A je to dobře, protože je to doma a mladým to pomůže,“ usmívá se paní Marie od zápraží rodinného domu, před kterým leží zánovní dlažba.

„Opravili se fasády, střechy. Podívejte na kapličku,“ ukazuje směrem k zářícímu svatostánku.

V Mrsklesích žije paní Marie od roku 1960 a chválí samosprávy za to, co všechno se podařilo zrealizovat od roku 1996, kdy se Mrsklesy odtrhly od Velké Bystřice a staly se samostatnou obcí.

„Kanalizace, čistička, plyn, chodníky, kulturní dům,“ vyjmenovává největší investiční akce obce třiaosmdesátiletá seniorka.

„Mám už pravnoučata a jsem ráda, že budou žít v tak pěkné obci,“ loučí se stařenka.

Nový kulturák a hezčí fasády

V sousedství jedné z největších skládek v regionu se stavělo a zvelebovalo jako nikde a obec v nejbližší době investici neplánuje.

Naposledy vloni v listopadu dokončila moderní kulturní dům, za který by se nemuselo stydět okresní město. Stál přes 30 milionů korun - skládkování odpadu na něj vydělalo za dva roky.

„Zatímco sousední obce bojují s penězi a potřebovaly by půjčit od lidí například na vodovod, my jsme všechno vybudovali. Můžeme být spokojeni,“ usmívá se starosta Petr Stratil.

Vysvětluje tím, proč si obec může dovolit půjčovat peníze lidem na opravy soukromého majetku.

„Obec je vyspravená a některé domy potřebovaly finanční injekci. Chtěli jsme lidem i vzhledu obce pomoci. Díky obecní bezúroční půjčce mohou provést opravy rychleji,“ vzpomíná, jak vznikl nápad založit Fond bydlení a schválit Směrnici o poskytování bezúročné půjčky.

Doposud obec půjčila zhruba třetině domácností. Celkem poskytla 64 půjček. Maximální částka je 300 tisíc korun.

„Většina zájemců využila maximální výši a ani jednou se nestalo, že by někdo nesplácel,“ popisuje starosta.

O přidělení půjčky rozhoduje zastupitelstvo. Naposledy v prosinci poslalo místnímu občanovi 100 tisíc na výměnu topení. Pro letošek schválilo do speciálního fondu 1,5 milionu korun.

„Postupujeme podle schválené Směrnice, vyžadujeme ručení za půjčku. Nedáváme hned celou částku, ale třetinu. Zbytek po předložení faktur,“ vysvětluje pravidla Stratil.

Odpad zamíří do spaloven

Podle starosty ovšem tyto "tučné" roky končí a s blížícím se růstem poplatku za skládkování se příjmy do rozpočtu vesnice rapidně sníží.

„Za poslední dva roky nám skládka hodně pomohla. Návozy byly vysoké a dají se očekávat i letos. Zřejmě naposledy. Skládkování už nebude nejlevnější, odpad se bude více vozit do spaloven,“ uvažuje Petr Stratil.

Vládní návrh zákona o nakládání s odpady, který předpokládá konec skládkování v roce 2030, je nyní v Poslanecké sněmovně.

Zákon a jeho přílohy mají zvýšit cíl recyklace a opětovného využití komunálního odpadu nejméně na 65 procent v roce 2035, k čemuž bude tlačit právě růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky z 500 až na 1850 korun za tunu v roce 2030.

Postupná rekultivace

Skládkový komplex, který je hlavní kapacitou pro Olomouc a okolí, se etapu po etapě postupně rekultivuje. Odpady se zde navážejí již od roku 1992. Po ukončení rekultivace, ozelenění je už částečně začleněn do krajiny.

Za humny však odpad obci zůstane – od nejbližšího tělesa skládky jsou Mrsklesy dva kilometry.

„Ano, skládka nám tady zůstane a do budoucna bude na nás, abychom se starali. Firma provozující skládku funguje dobře, ukládá peníze do fondu, rekultivuje, stará se, vzorkuje. V tuto chvíli nevidíme žádný problém,“ uzavírá starosta.