Definitivní to ale není. Vlaky proto budou v tomto úseku nadále jezdit třicítkou.

Skalní zářez u Hluboček-Hrubé Vody nadělal železničářům vrásky již před havárií, která 1. září zastavila v úseku mezi Hlubočkami-Hrubou Vodou a Domašovem nad Bystřicí dopravu. Zemina tehdy sjela do kolejiště na vlak, ale naštěstí se nikomu nic nestalo.

„Z důvodu zhoršujícího se stavu zářezu, zjištěného při pravidelných kontrolních prohlídkách, byla v tomto místě již od 20. srpna snížena rychlost ze 70 km/h na 30 km/h,“ uvedl František Komárek, náměstek ředitele pro provoz infrastruktury SŽDC.

Po havárii, která se stala dva týdny nato, místo železničáři provizorně zajistili. Jezdilo se desetikilometrovou rychlostí. Specialista poté po geotechnickém posouzení skály doporučil odtěžit další kritická místa.

„Bylo nutné udělat další zásah do levé horní části skalního zářezu před nadcházejícím zimním obdobím, což už bylo specializovanou firmou provedeno,“ sdělil náměstek.

Firma odebrala zhruba čtyřicet kubíků zeminy a zcela zvětralého skalního masivu.

„Na základě rozhodnutí autorizovaného inženýra pro geotechniku bylo možné zvýšit rychlost na 30 km/h,“ informoval Komárek.

„Kritický stav je odstraněn, levá část je ve špatném stavu i nadále. Je nutná nákladnější a obsáhlejší oprava a z tohoto důvodu je trvale snížena traťová rychlost na 30 km/h,“ dodal náměstek Komárek.

Zástupci obcí ležících v blízkosti úseku dali po havárii v září najevo, že by přivítali, pokud by se trať v těchto místech pořádně zabezpečila.

„Bohužel jde o hodně problematický terén a stoprocentní řešení, například vytvoření tunelu, by bylo velmi nákladné,“ hledal možnosti starosta Hluboček Miroslav Dosoudil.

„Pořádné zajištění trati by však bylo žádoucí,“ přidal se domašovský starosta Ladislav Števanka.