Ve dvou etapách potrvá téměř do konce července. První část zahrnuje úsek od Nedvězí po křižovatku s ulicí I. P. Pavlova (ve směru z Olomouce) a hotová má být do neděle 3. července.

„V délce asi 1,25 kilometru se vymění asfaltové vrstvy a dopravní značení,“ informovala mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.

V rámci druhé etapy se opraví kilometr od křižovatky ulice I. P. Pavlova po obec Hněvotín. „Naváže na první část, přičemž bude dokončena do 27. července. Stavební úpravy budou prováděny obdobnou technologií,“ uvedla mluvčí hejtmanství s tím všechny práce mezi Nedvězím a Hněvotínem přijdou na 10,2 milionu korun bez DPH.

Úprava autobusových linek

Oprava silnice zasáhne do obvyklých tras a jízdních řádů linkových autobusů. V první etapě bude v opravovaném úseku probíhat frézování vozovky. Silnice bude uzavřena pro veškerý provoz kromě autobusů, těm bude umožněn průjezd vždy po jedné polovině komunikace.

Aby nedocházelo k potkávání linek číslo 24 a 28 v uzavřeném úseku, bude upraven jízdní řád linky číslo 24.

Od 23. do 25. června bude vyloučen také autobusový provoz a linka číslo 24 bude po odbavení zastávky Technologický park otočena a pojede zpět na zastávku Nová Ulice po objízdné trase.

„Nebudou obsluhovány zastávky Nedvězí a Slavonín, KOVO. Linka bude provozována dle výlukového jízdního řádu. Linka číslo 28 bude všemi spoji ukončena na zastávce Nedvězí. Z provozních důvodů bude spoj z Tržnice v 6.25 hodin veden až v 6.55 hodin. Nebude obsluhována zastávka Technologický park. Linka bude provozována podle výlukového jízdního řádu,“ sdělila mluvčí olomouckého dopravního podniku Anna Sýkorová.

Druhá etapa

V rámci druhé etapy bude od 4. července probíhat oprava křižovatky a silnice směrem do Hněvotína.

„Po celou dobu opravy vozovky v křižovatce je vyloučen veškerý provoz včetně autobusů. Linka číslo 24 bude při této etapě i nadále vedena podle výlukových jízdních řádů bez změny trasy,“ upřesnila Anna Sýkorová s tím, že podrobnosti k jednotlivým linkám, jejich trasám i výlukové jízdní řády cestující najdou na webu.

Kromě městských autobusů jsou uvedeným úsekem vedeny rovněž autobusové linky IDSOK. Také tyto spoje budou jezdit po objízdných trasách a podle výlukových jízdních řádů. Informace jsou pro zájemce k dispozici na idsok.cz.