Z Olomouce tedy vůbec nevyjíždějte směrem na Nemilany, ale jeďte na Přerov a v Kokorách odbočte na Dub nad Moravou.

A jak zní úřední oznámení:

Dopravní omezení: silnice II. třídy 435
Místo: Olomouc | Olomouc - Dub nad Moravou
Platnost: 1. března 2008 7:00 až 31. prosince 2008 18:00
Opatření: Objížďka: z Dubu nad Moravou po sil. II/150 do Kokor a dále po sil. I/55 do Olomouce nebo na MÚK Holice na R 3509 směr MÚK Nemilany, a to obousměrně.
Situace: Úplná uzavírka silnice II/435 v úseku od křiž. se sil. II/150 v obci Dub nad Moravou směrem na Olomouc až po odbočku na Nemilany včetně napojení všech přilehlých silnic a MK v obcích.

Termín: 1.-16.3. a 21.3. - 31.12.2008.