Opravuje se přes půl kilometru dlouhý úsek ve směru od Heyrovského do Arbesovy ulice. Komunikace už tam byla ve špatném stavu, po úpravách bude široká pět a půl metru.

„Ke zklidnění dopravy budou sloužit dva zpomalovací prvky ve formě zvýšených ploch v silnici a také vyznačení cyklistických piktogramů provedením vodorovného dopravního značení,“ popsal náměstek primátora Martin Major.

Stavební práce začaly před pár dny, hotové by měly být kolem 20. září. Na nové komunikaci pak bude zavedena zóna s omezením maximální rychlosti vozidel na 30 kilometrů za hodinu.