Zahájení stavby předpokládá ŘSD v roce 2024.

Stávající silnice I/46 patří mezi nejnebezpečnější cesty na Olomoucku. Rovinky svádí řidiče k rychlé jízdě a riskantnímu předjíždění. Úsek mezi Olomoucí a Šternberkem je místem častých dopravních nehod. Nová, čtyř pruhová silnice, která odkloní dálkovou dopravu, zvýší bezpečnost a přinese úlevu například lidem v Dolánkách, které stávající komunikace protíná.

„Protože komunikaci už nebylo možné bezpečně přejít ze strany na stranu, vybudovali jsme přechod pro chodce se světelnou signalizací. Blikající světla dopravu nepatrně zklidnila,“ uvedl starosta Dolan Rudolf Pečinka. „Udělali jsme opatření, které řeší aktuální situaci, ale už se nemůžeme dočkat, až nová autostráda odvede tranzit pryč,“ dodal starosta.

VIDEO: ŘSD ČR - Silnice I/46 Týneček - Šternberk

| Video: Youtube

Připravovaná stavba povede přes katastry Bělkovic, Lašťan, Bohuňovic, Dolan, Chválkovic, Týnečka a Tovéře. U Olomouce trasa autostrády naváže na plánovanou východní tangentu a u Šternberka se zase napojí na chystaný obchvat Šternberku.

Hlavní trasa je vedena v nezastavěné oblasti se záborem zemědělské půdy, část povede v koridoru stávající silnice I/46. Součástí stavby bude mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Týneček osmičkového tvaru a MÚK Bohuňovice.

ŘSD v současnosti pokračuje s přípravou dokumentace ke stavebnímu povolení. Jeho vydání předpokládá v příštím roce. Stavět by se mělo začít o rok později a první auta by se měla po nové autostrádě rozjet v roce 2027. Předpokládaná cena stavby přesáhne 2,7 miliardy korun.

„Hlavním cílem stavby je oddělit dálkovou a místní dopravu. Zvýšením kapacity silnice se zvýší bezpečnost. Dosažením lepší plynulosti dopravy lze očekávat rovněž snížení negativních účinků, jako hluku, emisí a prašnosti. Stávající komunikace I/46 v úseku Olomouc–Šternberk je extrémně zatížená. Mísí se zde doprava místní s dopravou dálkovou,“ uvedlo ŘSD v informačním letáku ke stavbě.

Silnice I/46 Týneček - Šternberk

Hlavní trasa: délka: 7167 metrů
kategorie: R 21,5/100

počet všech stavebních objektů: 100

Mostní objekty:
na silnici I/46: 5
přes silnici I/46: 3
ekodukt: 1
celková délka mostů: 436 m

Mimoúrovňové křižovatky
MÚK Týneček (délka větví: 1253 metrů)
MÚK Bohuňovice (délka větví: 1155 metrů)
Protihlukové stěny: počet: 1 (délka: 100)

Předpokládaná cena stavby: 2 716 557 347 Kč (bez DPH)

Zdroj: ŘSD ČR