„Na zprůjezdnění cest jsme použili asi sto dvacet tun soli a čtyřicet tun drceného kamení. Všechny silnice na Olomoucku jsou tak průjezdné. Řidiči by měli být ale opatrní a nejezdit příliš rychle,“ uvedl Jaroslav Loun, dispečer Správy silnic Olomouckého kraje.