Žáci s velmi dobrými výsledky si měsíčně mohou přijít na 500 korun, ti nejlepší z nich dostanou za vyznamenání na konci školního roku další bonus až dva a půl tisíce korun.

V loňském roce přispělo hejtmanství na školní stipendia částkou 6,3 milionu korun. Letos mezi snaživé učně a studenty rozdělí už 7,4 milionu.

„Nabídka podporovaných oborů se každoročně upravuje podle žádostí škol a aktuálních potřeb na trhu práce,“ uvedl vedoucí odboru školství krajského úřadu Miroslav Gajdůšek.

FENKA ASTY dostala čip v roce 2011 v útulku Jirkov. Nejdřív žila v Mostě, pak v Droždíně na Olomoucku, kde se v červnu 2016 ztratila. Našla se až o Vánocích v Krnově zaklíněná pod autem.
Zaběhlou fenku z Droždína našli po třech letech. U polských hranic

Kraj letos podpoří 45 oborů, z nichž je 30 učňovských a 15 maturitních. Na nezanedbatelné „kapesné“ si tak mohou díky dobrým školním výsledkům každý měsíc přijít pečliví studenti elektrotechniky nebo chemie a také budoucí zedníci, truhláři, malíři či řezníci.
Stipendium od Olomouckého kraje pravidelně dostává také několik desítek žáků Střední školy polytechnické v Olomouci, kterou navštěvuje na 550 učňů a studentů.

„Žáci vybraných učebních a maturitních oborů mají na stipendium nárok jen při splnění určitých podmínek. Musejí mít dobrý prospěch, nesmějí mít neomluvenou absenci ani kázeňské prohřešky. Je to pro ně hodně motivační. Moc dobře vědí, že když se snaží, tak peníze opravdu pravidelně dostávají,“ popsala zástupce ředitele SŠ polytechnické Soňa Sugrañez.

Šikovní učni a studenti si podle ní mohou na krajských stipendiích přijít na několik tisíc korun ročně. Například žáci prvního ročníku měsíčně dostávají 300 korun, ve druhém ročníku 400 korun a ve třetím ročníku 500 korun. Pokud mají na konci školního roku vyznamenání, mohou dostat další finanční bonus.

„Za vyznamenání se v prvním ročníku jednorázově vyplácí 1 500 korun, ve druhém ročníku se pak jedná o 2 500 korun. Podpora od kraje je v tomto ohledu opravdu velká a zájem ze strany našich žáků také. Jen během prvních čtyř měsíců aktuálního školního roku jsme na krajských stipendiích vyplatili přes 150 tisíc korun,“ dodala Soňa Sugrañez. (mak)

Ve Fakultní nemocnici Olomouc letos přibude 119 parkovacích míst
V olomoucké fakultce přibudou parkoviště pro stovku aut