Výtěžek z akce, která startuje v 16 hodin, půjde na konto Blanické školky. Za Sigmu se zúčastní trenér Zdeněk Psotka a fotbalisté Michal Ordoš a Jan Navrátil.

Blanická školka je zařízení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ale nejen pro ně. Setkávají se zde děti s autismem, mentálním postižením, více vadami, poruchami sociability a komunikace i děti bez postižení.