„Na čtvrtečním shromáždění, které začíná v 17 hodin, zvu představitele různých aktivit na pomoc Ukrajině, abychom o sobě navzájem věděli a poznali se,“ uvedl hlavní organizátor akce Vladislav Raclavský z iniciativy 2018+ Olomouc

Vystoupí zástupci Olomouckého kraje s informacemi o fungování krajského centra pomoci Ukrajině Olomouce, také skauti či zástupci Člověka v tísni.

„Půjde o takovou výměnu zkušeností a informací o tom, co kde a jak se dělá a funguje, jak by se lidé mohli zapojit, pokud se ještě nezapojili a hledají vhodnou příležitost,“ zval na odpolední setkání u sochy T. G. Masaryka.