Dva zmíněné objekty mají stálou otevírací dobu, brány od Korunní pevnůstky v Bezručových sadech a pevnosti na Nové Ulici se otevřou zájemcům po předchozí domluvě s majiteli.

V září letošního roku se lidé mohou těšit na zpřístupnění dosud veřejnosti uzavřeného pevnostního objektu, který stojí v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci.

Fort Radíkov

Nově vybudovaná šedesáti metrová podzemní chodba, která se nazývá poterna, je největší novinkou na Fortu číslo II v Radíkově. Stála necelých deset milionů korun, a práce na obnově jedné ze součástí obranného řešení samotné pevnosti trvaly necelý rok. Po získání evropských dotací se na jaře loňského roku spustily stavební práce, na jejichž konci je rekonstrukce vodních chodeb a místností, které poternu tvořily. Postupem času se totiž zřítily stropy a průchod zasypala zemina, která jej pokrývala a součást obranného systému se tak stala veřejnosti nepřístupnou.

Fort č.2 Radíkov - rekonstruovaná poterna

Opravená poterna na fortu v Radíkově

„Poterna sloužila vojenské posádce ke skladování muničních zásob a navazovala na ni kaponiéra, která sloužila pro obranu samotného fortu," vysvětlil Jan Bednář, předseda občanského sdružení Fort Radíkov.

FORT RADÍKOV:  SAMOSTATNÁ FOTOGALERIE

K tomu, aby se člověk zorientoval v rafinovaně řešeném prostoru stavby, jejíž stěžejní část ukrývá kopec Zdiměř pod radíkovskou rozhlednou, slouží model v měřítku 1:70 a výklad průvodce. Vše doplňuje promítání elektronické prezentace s řadou vizualizací. Pod sklem vitrín v nejmladší olomoucké pevnosti uvidí příchozí například dělostřelecký tesák z druhé poloviny šedesátých let 19. století.

„Máme zde i dělostřeleckou kouli, kterou k nám přinesli hledači kovů z oblasti Domašova nad Bystřicí. Ta pochází z doby pruského obléhání Olomouce za Marie Terezie. Použita mohla být v roce 1758 generálem Laudonem," zmínil Bednář.

„V letošním roce na nás čeká také akce k připomenutí stočtyřicátého výročí od návštěvy císaře Františka Josefa I. Na základě výzkumu bylo dohledáno, že císař navštívil fort 5. srpna 1872. Akce se uskuteční 2. září," naznačil Bednář, jehož praděda se podílel na výstavbě radíkovského předsunutého fortu.

Fort v Křelově

Model fortu, občerstvení, komentované prohlídky a také výstavu starobylých aparátů nabízejí v současnosti na Fortu číslo XVII v Křelově.

FORT KŘELOV: SAMOSTATNÁ FOTOGALERIE

„Výstava se jmenuje C a K kinematograf a je určená pro větší předem objednané skupiny. Jedná se o sbírku starých promítacích přístrojů a kamer. Exponáty jsou od primitivních projektorů konce 19. století, přes třicátá léta století 20. až po poslední domácí osmičkové přístroje, které mnozí znají z dětství. K vidění je zde například laterna magica, či camera obscura," popsal výstavu, při které si sami návštěvníci zkoušejí pracovat s některými aparáty spolumajitel křelovské pevnůstky Vít Číhal.

Fort Křelov

Křelovský fort

„Zřídili jsme tady také malou expozici zbraní od Prusko-rakouské války až do 1. světové války," vysvětluje spolumajitel muzea. K vidění jsou zde šavle, bodáky, tesáky i zbraně palné, ale také plány někdejšího pevnostního věnce kolem Olomouce.

O uplynulém víkendu zde proběhl druhý ročník přehlídky s názvem Fort Fest. Akce nabídla koncerty, divadelní představení, ukázky šermířských a střeleckých soubojů, polního ležení či hry a soutěže.

Korunní pevnůstka

Prostor Korunní pevnůstky, která se nachází v centru města a byla součástí barokní bastionové pevnosti chránící tehdejší nejtěsnější centrum města, je možné prohlédnout po předchozí telefonické domluvě, a to i přesto, že se v areálu pracuje a přestavuje.

KORUNNÍ PEVNŮSTKA: SAMOSTANÁ FOTOGALERIE

Korunní pevnůstka s opravenou Prachárnou z výšky

Korunní pevnůstka s opravenou prachárnou z výšky

Během smluvených komentovaných prohlídek je však k dispozici opravená prachárna a příchozí se zde seznámí s fungováním obrany zdejší pevnosti.

Fort číslo XIII na Nové Ulici

Na požádání se mohou lidé přijít podívat také na fort číslo XIII na Nové Ulici. Zde se dokončuje základ pro pravidelný turistický provoz.

FORT NA NOVÉ ULICI: SAMOSTATNÁ FOTOGALERIE

Fort v Nové ulici

Fort Nová ulice

„Od podzimu bychom chtěli mít hotovu prohlídkovou trasu, která by tak měla být nachystaná pro další sezonu. Součástí bude představení pevnosti jako systému. Připravujeme plastické mapy, k dispozici budou i modely v měřítku 1:400, plány, fotografie. Na podzim bychom chtěli otevřít v pravidelném režimu. Nyní děláme prohlídky na požádání," sdělil Ivo Juráš z fortu na Nové Ulici.

Pevnost Tabulový vrch

Jedním z hlavních lákadel letošních Dní evropského dědictví, jejichž národní zahájení se bude konat příští rok právě v krajské metropoli, bude i zpřístupnění pevnosti nacházející se v areálu olomoucké fakultní nemocnice.

FORT TABULOVÝ VRCH: SAMOSTATNÁ FOTOGALERIE

Fort Tabulový vrch

Fort Tabulový vrch

„Jedná se o pevnost, která se nachází v předpolí barokního bastionového opevnění. Stavba je významná svým rozlehlým systémem podzemních chodeb, a to naslouchacích a minérských. V letošním roce bychom zde ve spolupráci s krajem chtěli provést základní úklid, na který jsme přispěli částku padesát tisíc korun," uvedl Jan Holpuch, náměstek olomouckého primátora s tím, že následně se dle zájmu veřejnosti bude uvažovat nad soustavným zpřístupněním objektu, který patří do komplexu unikátního historického obranného systému Olomouce.

Novinky a zajímavosti kolem fortů

Novinky

• Na Fortu č. 2 je zpřístupněná šedesát metrů Dlouhá poterna, chodba, která byla součástí obranného systému pevnosti.
• Letos se zájemcům během Dnů evropského dědictví otevřou prostory pevnostního objektu na Tabulovém vrchu, který byl postavený v letech 1939 – 1846 a sloužil jako pevnost předsunuté obrany.
• Pomocí elektronické navigace a mobilních telefonů se čtečkou QR kódů si mohou turisté projít po trase 15 pevnostních stanovišť.

Zajímavosti

• unikátní systém pevnostního opevnění se skládá z komplexu pevnostních objektů, které vznikaly jako reakce na měnící se vojenské strategie
• v letech 1838 – 1846 vznikly předsunuté pevnosti na Tabulovém vrchu a na Šibeničním vrchu.
• až v 50. letech 19. století začala výstavba uzavřeného prstence fortů. Stál u ní olomoucký ženijní ředitel, plukovník Julius Wurmb, jenž ve svém původním návrhu počítal s celkem 25 detašovanými objekty. Nikdy jeho projekt nebyl zcela dokončen.
• 50. a 60. léta 19. století: druhá etapa výstavby věnce kdy došlo k opevnění západní a jihozápadní strany pevnosti, následovalo budování na východní stranu
• 70. léta 19. století: třetí etapa budování fortové pevnosti byla odpovědí pevnostního stavitelství na revoluční rozvoj dělostřelectva. Z původního plánu výstavby třech takzvaných festů vznikl nakonec pouze Fort č. 2 Radíkov ve Festu Svatý Kopeček.
• první desetiletí 20. století: postupné bourání opevnění
• v dnešní době zůstaly stát deset pevnostních staveb a pětice zbytků

Otevírací doby a vstupné

Fort č. 2 Radíkov

otevírací doba: o prázdninách od středy do neděle od 11 do 17 hodin. Mimo prázdniny o víkendech. Začátek poslední prohlídky v 16 hodin.

vstupné: 45 plné, 30 zvýhodněné

info: www.pevnost-radikov.cz

Fort XVII Křelov

otevírací doba: od úterý do neděle od 11 do 18 hodin

vstupné: 80,– plné, 60,– zlevněné

kontakt a info: www.forty.cz

Fort XIII Nová Ulice

otevírací doba: dle předchozí dohody

kontakt: Ivo Juráš, 603 217 611

info: www.drakk.eu

Korunní pevnůstka

otevírací doba: dle předchozí dohody

kontakt: Zdenka Parobková, 731 827 107

info: www.pevnostolomouc.cz

Průvodce zavede k 15 stanovištím

Olomouc – Majitelé elektronických navigací a chytrých mobilních telefonů se čtečkami takzvaných QR kódů se mohou vydat na toulky po patnácti stanovištích, která zahrnují fortové stavby. Bližší informace najdou lidé na internetových stránkách www.cisarska-pevnost.cz a www.cisarska-pevnost.eu a také v tištěné podobě v Informačním centru v podloubí radnice. „V provozu je patnáct stanovišť. U každého je k dispozici tabulka s takzvaným QR kódem, který po načtení v mobilním telefonu rozkryje podrobné informace o daném objektu," naznačil část projektu Jan Bednář, který se stará o jeden z turistických cílů, pevnost v Radíkově. Průvodce nabízí trasu pro pěší i kolaře a značí cestu nejen k několika pevnůstkám, ale také přivádí zájemce například ke dvěma vojenským studnám. Projekt má za cíl jednak přinést propojení historie s moderními technologiemi, ale především seznámení veřejnosti s unikátním systémem opevnění, kterým se může Olomouc pochlubit. Do budoucna se připravuje naučná stezka, která bude zahrnovat celou třicítku zastavení. (wja)