Novou dopravní tepnu tak nezakreslí do nového územního plánu, který nyní magistrát připravuje.

Plánovanou silnici nahradí síť místních komunikací. Podobně pak zastupitelé na základě připomínek a námitek obyvatel města schválili, že v Dlouhé ulici nevyrostou nové domy, ale vznikne zde park, nebo že autobusové nádraží nebude těsně přiléhat k tomu vlakovému.

Rozhodnutím zastupitelstva se tak tvorba územního plánu posouvá do další fáze. Schválili totiž, se kterými připomínkami a námitkami obyvatel města se bude dál pracovat a se kterými ne.

Kromě severního spoje, proti němuž se postavili lidé z Lazců a okolí, vyšel magistrát vstříc například obyvatelům Hodolan, kteří si nepřáli, aby v blízkosti jejich domů vyrostlo nové autobusové nádraží.

Naopak několik námitek samospráva odmítla. Nevyhověla přání obyvatel Slavonína, kteří chtěli, aby v územním plánu nebyl zakreslený autokemp u rybníka Hamrys.

Také se zamítavě postavila k žádosti obyvatel Nová Ulice, aby jim před domy v ulici Vojanova v budoucnu nejezdily tramvaje.

Další připomínky Olomoučanů na jaře

Příprava územního plánu se nyní přechýlila do své třetí třetiny.

Lidé se však i přesto budou moci k novému strategickému dokumentu, který ovlivní budoucnost města na příštích dvacet let, opět vyjádřit.

Na jaře příští rok budou mít ještě jednu šanci sepsat připomínky či námitky ke změnám, které se jim v územním plánu nelíbí.

Tvorba dokumentu vyjde radnici na jedenáct milionů korun. Hotový by měl být v půlce příštího roku.