Snad ještě více než parkování trápí už po léta Olomoučany přetížená doprava. Evergreen v podobě vybudování takzvané východní tangenty, která by výrazně pomohla, je už za ta léta značně obehranou písničkou.

Město toho ovšem příliš nezmůže. Ministerský příslib, kterého se plánované komunikaci dostalo před týdnem, není zdaleka prvním.

Nejvíce však hladinu v poslední době rozčeřil nákres v navrhovaném územním plánu, který vyznačuje trasu takzvaného severního spoje.

Někteří si tento záměr pochvalují, neboť spoj by konečně ulevil přetíženým silnicím v blízkosti historického jádra. Ale obyvatelům čtvrtí Lazce a Černovír, přes něž má trasa vést, nedává nákres v mapě spát.

Jedním z tématem, který v oblasti dopravy zatím nebylo do budoucna jasně "rozseknuto", je také neředínské letiště. Mělo by zůstat pro sportovní létání, či by bylo vhodné jej rozšířit i pro veřejnou dopravu, nebo letiště zrušit a pozemky využít jinak?

Zeptali jsme se lídrů stran kandidujících v komunálních volbách

1) Jste pro nový „severní spoj“, nebo proti?
2) Co chcete dělat s olomouckým letištěm?

Martin Novotný
ODS

1) Obecně jsme přesvědčeni o nutnosti realizace tohoto spoje, zejména vzhledem k predikci posilování hustoty dopravy na přetížených silnicích procházejících bezprostředním okolím centra města. Otázka trasování je dosud otevřená, momentálně se zpracovává analýza několika variant tras. Cílem samozřejmě bude nalézt řešení co nejméně zatěžující životní prostředí a kvalitu života občanů.

2) Chceme zachovat jeho stávající využití zejména pro rekreační létání. Zároveň chceme rozšířit možnosti využívání širšího území letiště pro kulturní a sportovní akce, například festivaly pod širým nebem. Budeme nadále hledat využití opuštěných budov v areálu a podporovat záměry typu letecké muzeum.

Jiří Rozbořil
ČSSD

1) „Severní spoj“ je pro nás otevřený problém. Budeme chtít, aby byla zpracována nová studie, která by posoudila variantní řešení jeho trasování. Budeme pečlivě zvažovat názory občanů na tuto problematiku.

2) Olomoucké letiště by se mělo kromě stávajících funkcí více otevřít široké veřejnosti. Nepočítáme s ohledem na dostupnost zavedených letišť s investicemi do leteckého provozu. Tato lokalita by mohla sloužit i pro pořádání větších společenských akcí pod širým nebem.

Ladislav Šnevajs
KDU-ČSL

1) V současné době byla zadána studie, která zdůvodní, kdy bude „severní spoj“ potřeba vybudovat, a navrhne varianty jeho vedení. Rozhodneme se na základě odborných argumentů.

2) Letiště chceme zachovat ve stávající podobě - to znamená jako sportovní letiště.

Edita Hrstková
Strana zelených

1) S výstavbou „severního spoje“ zásadně nesouhlasíme a při projednávání konceptu územního plánu jsme podali námitku podpořenou 468 podpisy Olomoučanů. Výstavba této komunikace by fatálním způsobem zasáhla několik tisíc obyvatel. Jsme připraveni proti tomuto nepodloženému záměru protestovat všemi zákonnými způsoby.

2) Strana zelených je pro zachování olomouckého letiště.

Radek Augustin
Strana práv občanů Zemanovci

1) SPOZ nepodporuje výstavbu spoje z Chválkovic do Řepčína z důvodu nárůstu automobilové dopravy v oblasti Lazců a Klášterního Hradiska. Nejedná se přece o žádný severní spoj, pokud povede nedaleko katedrály svatého Václava! Je třeba vypracovat jinou variantu.

2) Rozhodně podporujeme zachování letiště a rozvoj. Jsme proti jeho rušení, omezování jeho úrovně či statusu. Byla by chyba rozvíjet město bez letiště sloužícího pro letecký sport či individuální leteckou dopravu a preferovat na jeho úkor například výstavbu bytů v této lokalitě.

Alexander Černý
KSČM

1) Podporujeme východní tangentu i „severní spoj“. Odvedení kamionové dopravy z města je velmi důležité pro celkové odlehčení dopravy.

2) Do definitivního rozhodnutí o osudu regionálního letiště Přerov je třeba olomoucké letiště udržet.

Ivo Vlach
TOP 09

1) Trasu „severního spoje“ považujeme za špatnou a podle našeho názoru nebyla dobře promyšlená. Podporujeme hledání jiné varianty vedené mimo zastavěné území Lazců.

2) Podpoříme revitalizaci areálu letiště tím, že vytvoříme podmínky pro aktivní relaxaci obyvatel. Uvažujeme o vybudování zázemí pro pořádání venkovních akcí v okolí letiště (festivaly, hudební produkce, zábavné akce), tj. na místě s minimálním negativním dopadem na obyvatele.

Dagmar Navrátilová
VV

1) Chceme vést na toto téma diskusi a najít východisko, které by bylo akceptovatelné pro všechny občany. Prioritní jsou však jiné komunikace, především východní tangenta. Každopádně je město v případě „severního spoje“ limitováno také Litovelským Pomoravím.

2) Olomoucké letiště ztratilo funkčnost regionálního letiště, protože prioritní pro Olomoucký i Zlínský kraj je letiště v Přerově. Určitě by však bylo potřeba analyzovat stávající funkčnost a zejména jeho rentabilitu.