Hlavním posláním Univerzity třetího věku při Univerzitě Palackého (U3V) je nabídnout lidem příležitost vzdělávat se i ve stáří. Zanedbatelná není ani šance k setkání se „spolužáky“.

„Jde o možnost sociálního kontaktu s podobně smýšlejícími a věkově blízkými lidmi, navazování nových přátelství, překonávání pocitu osamělosti, izolovanosti či nepotřebnosti, vědomé zpomalování procesu stárnutí, udržování psychické svěžesti a kvalitní naplnění volného času,“ jak uvedla ředitelka U3V Naděžda Špatenková.

Nejstarší U3V u nás


Olomoucká univerzita pro seniorské studenty je nejstarší univerzitou svého druhu v zemi. Byla založena jako první v tehdejším Československu v roce 1986. Tehdy ji ještě ve spolupráci s jinými institucemi provozoval Československý červený kříž.

V roce 1991 převzala správu Univerzita Palackého, konkrétně katedra sociologie a andragogiky filozofické fakulty. S tím souvisela i nová koncepce studia - z původně pětiletého vzdělávacího cyklu se stalo studium tříleté, rozdělené do dvou stupňů.

Atmosféra vysoké školy


První stupeň představuje první rok studia a je všeobecným studijním úvodem. Pokrývá jednorázovými přednáškami různorodou tematiku. „Přednášky jsou věnovány zejména problematice celoživotního vzdělávání, sociologickým a psychologickým aspektům post produktivního věku, ale i problematice historie, politologie, filozofie a podobně,“ píše se na internetových stránkách olomoucké Univerzity třetího věku.

Druhý stupeň, to znamená druhý a třetí rok studia, je tematicky jednotný. Posluchači navštěvují takzvané specializované běhy, které jsou různě orientované - společensky (Společenské vědy a jejich místo v podmínkách současného života), medicínsky (Člověk ve zdraví a nemoci), rekreologicky (Regenerace lidského organismu pohybem) nebo jinak zaměřené okruhy.

Senioři mají možnost dvojí volby - buď studium rigoróznější povahy, spojené s kolokvii, tedy rozhovory, nebo studium fakultativní povahy, kdy navštěvují přednáškové a jiné aktivity, ale nechodí na kolokvia.

Studium je ukončeno slavnostní promocí frekventantů. Posluchači, kteří volí pasivní formu studia, obdrží při absolutoriu osvědčení o absolvování, aktivní studenti získávají diplom o absolvování Univerzity třetího věku.

Škola neposkytuje vysokoškolské vzdělání ani žádnou kvalifikaci. Jejím smyslem je dát starším lidem možnost porovnat své vědomosti a zkušenosti s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život v současné rychle se měnící společnosti.

Studium bez přijímaček


Studujícími jsou zpravidla lidé v důchodu, velmi často s nižšími příjmy. Proto tato forma vzdělávání nestojí v průběhu studia žádné peníze. Platí se jen registrační poplatek, který je v současné době osm set korun za akademický rok.

„Poplatek pokrývá jen nepatrnou část studijních nákladů,“ řekla ředitelka Špatenková. Většina nákladů je placena z prostředků zainteresovaných subjektů, dále orgánů státní správy a místní samosprávy, případně ze získaných dotací, darů organizací či jednotlivců.

Vyučujícími jsou přednášející učitelé jednotlivých fakult univerzity a jiní odborníci.
Na přijetí ke studiu nemá v minulosti dosažené vzdělání žádný vliv. Podmínkou přijetí je pouze přihláška formou dopisu a zaplacení poplatku.

Každý rok se otvírá studijní program pro zhruba stovku přijatých. Zájmové vzdělávání seniorů je napojeno na program celoživotního vzdělávání a navazuje i na plán OSN v oblasti edukační činnosti pro seniory.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z OLOMOUCKA

Moje OlomouckoSportKulturaPodnikáníČerná kronika