Senice na Hané

Rok založení: 1078
Počet obyvatel: 1796
Zajímavost: Senická farnost patří k nejstarším na Moravě, není ovšem známo, kdy a kým byl zdejší kostel svaté Maří Magdaleny založen. Vznikl před rokem 1333, neboť k tomuto roku je v nekrologiu olomoucké kapituly zaznamenáno 40 grošů roční činže po zemřelém senickém faráři Janovi.

Slavní rodáci:

Josef Vodička (1918 - 1942), československý parašutista, účastník 2. odboje
František Vrzal (1916 - 1943), člen jednotky v bitvě u Sokolova, praporčík in memoriam
Jan Věnceslav Pavelka (1856 - 1931), propagátor pokrokových metod i strojů v zemědělství, spoluzakladatel družstevní rolnické mlékárny v obci
Leopold Kašpar (1857 - 1941), podnikatel, zakladatel strojírenského komplexu pro výrobu mlynářských a sladovních strojů
František Koutný (1889 - 1935), známý lékař působící v Olomouci a v Litovli
Josef Heřman Tyl (1914 - 1993), kněz, převor, později opat kláštera v Teplé v západních Čechách, významná osobnost katolické církve v Československu ve 20. století

Tip na výlet:

Stezkou Elišky z Kunštátu

začátek naproti ZŠ Senice na Hané
Vydejte se po Naučné stezce Elišky z Kunštátu, která má celkem 9 zastavení a je dlouhá asi 11 kilometrů. Na jednotlivých cedulích se dozvíte o historických, přírodních či technických zajímavostech, které se nachází v okolí Senice na Hané. Procházkou z Cakova pak dojdete ke Svaté Vodě, kde se stojí drobná kaplička. Podle pověsti má voda zázračnou moc.

Naplánována Spousta akcí

Plesová sezona nebo minimálně její značná část je kvůli pandemii koronaviru letos pasé. Pokud alespoň pozdější situace dovolí, mohou se obyvatelé Senice na Hané i místních částí Odrlice a Cakov v roce 2021 těšit na spoustu jiných společenských akcí. V plánu je například Velikonoční jarmark s divadelní pohádkou pro děti, Pálení čarodějnic, Májový bál či Noční turnaj v malé kopané. V červnu nebude chybět Čarovný les, v srpnu Letní kino, v prosinci Adventní jarmarky. Na obecních hodech vystoupí pěvecké duo Eva a Vašek, příznivce tvrdší muziky potěší festival Rock na Hané. Osud téměř 40 naplánovaných akcí ovšem závisí na vývoji epidemické situace.

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in