Zda SEFO finance obdrží, bude zřejmé pravděpodobně na konci roku.

„Žádosti je možné podávat po šedesát pracovních dní, do 21. září. Takže rušíme dovolené, studujeme přiloženou sedmdesátistrán­kovou příručku a začínáme připravovat aktualizovanou verzi projektu Středoevropského fora Olomouc,“ reagoval v úterý ředitel Muzea umění Pavel Zatloukal.

Poukázal na to, že ze 7 miliard korun zbylo na poslední kategorii, která se týká projektu SEFO, „pouhých“ 470 milionů korun.

„Díky rok a čtvrt trvajícím prodlevám s vypsáním výzvy má celá akce navíc značný skluz. To jsou základní limity, které mohou náš projekt výrazně ohrozit. Přesto se do toho pouštíme,“ dodal.

Jestli SEFO uspěje a získá potřebné peníze, to by mělo být zřejmé koncem letošního roku, případě počátkem dalšího.

Muzeum chce SEFO, jehož odvážná podoba vyvolala mezi Olomoučany emoce a čilé debaty, vybudovat v olomoucké Denisově ulici v proluce mezi domy a v části stávajícího objektu. Již má připraveny pozemky a vybraného projektanta.

SEFO bude mapovat středoevropské výtvarné umění po 2. světové válce, jeho součástí bude centrální depozitář uměleckých děl, mezinárodní badatelské centrum včetně velké knihovny.

Díky přestavbě stávajícího objektu se dostanou moderní a větší prostory aktivitám Divadla hudby. O tom, zda se ambiciózní projekt uskuteční, nebo ne, rozhodne přidělení či nepřidělení dotace.

Vypsání výzvy slibovalo ministerstvo kultury již na podzim. Stále se však termín oddaloval. Naposledy kvůli schvalování dokumentace ministerstvy pro místní rozvoj a kultury. S centrálními úřady jednal kvůli projektu i Olomoucký kraj.

Uspěje projekt?

„Žádný projekt nemůže mít před tím, než projde transparentním výběrovým postupem, „přislíbené finance“. Alokace není stanovena na základě příslibu, ale v souladu s programovým a prováděcím dokumentem,“ reagoval mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar.