Středoevropské fórum v Denisově ulici má od roku 2009, kdy byl zveřejněn návrh architekta Jana Šépky, řadu zastánců i odpůrců.

Magistrát: Ne. NPÚ: Ano

Betonová novostavba podle odpůrců nerespektuje městskou památkovou rezervaci a do proluky obklopené historickými domy nepatří.

Podobné stanovisko zastává také odbor památkové péče olomouckého magistrátu, který záměr opakovaně zamítl.

„Z našeho pohledu navržená architektura takzvaně nezapadá do tohoto konkrétního prostoru a vykazuje rozpor s městskou památkovou rezervací. Vydali jsme dvě negativní rozhodnutí, druhé z nich kraj nedávno změnil na kladné a stanovil podmínky, za jakých je možné stavbu realizovat,“ sdělila vedoucí odboru památkové péče magistrátu Vlasta Kauerová.

Terasa na pravém břehu řeky Moravy, u Bristolu, 7. prosince 2022
VIDEO: Nad náplavkou v Olomouci vyrostly vyhlídkové terasy

Olomoucké pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ) se k celé záležitosti v minulosti vyjadřovalo kladně, souhlasné stanovisko nyní Středoevropské fórum získalo také od krajských památkářů.

Novostavba podle jejich stanoviska v souladu s účelem prohlášení městské památkové rezervace Olomouc. Ztotožnili se také s kladným stanoviskem Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu a stanoviskem olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu.

Potenciál obohatit území 

„SEFO je dále v souladu s mezinárodními dokumenty jakým je Vídeňské memorandum nebo Krakovská charta, které reflektují problematiku umisťování novostaveb v památkově chráněných územích. Je žádoucí, aby kulturně-historické hodnoty proluky v městské památkové rezervaci byly rehabilitovány vhodnou zástavbou,“ uvedla mluvčí hejtmanství Alena Minxová.

Tento záměr novostavba SEFO podle krajských památkářů zohledňuje, ve formě pěti modulů ji obnovuje a navazuje na původní urbanistické vztahy lokality.

„Realizace SEFO urbanisticky naváže na charakter daného území a přispěje k jeho celkovému dotvoření. Má potenciál obohatit chráněné území Městské památkové rezervace Olomouc o další urbanisticko-architektonické hodnoty,“ dodala Alena Minxová.

Bývalý ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal v koláži s vizualizací SEFO
"Otec" SEFO Pavel Zatloukal: Jsem rád, zároveň v rozpacích

"Rozděluje a budí nenávist"

Plánovaná stavba Středoevropského fóra podle předsedy Olomouckého spolku okrašlovacího Richarda Benýška rozděluje občany a budí nenávist.

V polovině týdne spolek otevřeným dopisem vyzval zastupitele k vyhlášení místního referenda v této záležitosti.

„Těžko hledat v našem regionu veřejnou stavbu, která by tak moc prohloubila odlišnosti mezi lidmi, kteří zde žijí. Vyzýváme proto zastupitelstvo města Olomouce, aby se urychleně zasadilo o vyhlášení referenda, v němž občané vyjádří svůj jasný postoj k nové budově SEFO,“ uvádí spolek v otevřeném dopise.

Referendum? Absurdní představa

Vyhlášení místního referenda není podle náměstka primátora Tomáše Pejpka (ProOlomouc) možné, protože město Olomouc není investorem zmíněného projektu a samospráva nemůže vyhlašovat referenda k záměrům jiných stavebníků.

„Je poněkud absurdní představa, že by město pořádalo referenda o tom, co stavebníci staví na svých pozemcích. Pokud navrhovaná stavba výrazně narušuje zájmy, které samospráva sleduje, má město standardní nástroje, jak se takovému záměru bránit. O povolení rozhoduje stavební úřad,“ upřesnil Tomáš Pejpek.

Vizualizace SEFO

Zdroj: Youtube

Do pěti let hotovo

Poté, co krajští památkáři záměr na výstavbu SEFO takzvaně posvětili, už jeho vzniku nic nebrání. Muzeum umění nyní podle ředitele Ondřeje Zatloukala zahájí přípravy výběrového řízení na generálního projektanta stavby.

„Krajští památkáři nám dali několik podmínek, které v projektu musíme splnit. Budeme rovněž velmi dbát na energetickou a technologickou udržitelnost projektu. Vláda na realizaci odsouhlasila 593 milionů korun, konečná suma samozřejmě vyplyne až z řádné projektové dokumentace,“ uvedl ředitel Muzea umění Ondřej Zatloukal.

Výstavní prostory pro stálou expozici SEFO budou podle něj zabírat jen část betonové novostavby. Bude v ní umístěno také potřebné zázemí, kterého se Muzeu umění dlouhodobě nedostává.

„Máme kritický nedostatek prostor pro uložení naší rozsáhlé sbírky, která má hodnotu okolo dvou miliard korun. Nový objekt bude ze dvou třetin plnit funkci depozitářů, archivů, badatelen a restaurátorských dílen. Vše bude umístěno v podzemních prostorách,“ vysvětlil Ondřej Zatloukal.

Premiér Andrej Babiš a vláda v Muzeu umění v Olomouci
SEFO je podle Babiše "skutečně jedinečné". Chce jej podpořit

Příprava projektové dokumentace by podle něj měla trvat maximálně dva a půl roku. Pak bude vypsáno výběrové řízení na generálního dodavatele stavby.

„Je předpoklad, že na realizaci bude potřeba dalšího dva a půl roku. Do pěti let by mohl objekt v proluce stát,“ odhadl ředitel Muzea umění.

Šépka: Zadostiučinění

Podobný časový odhad má také autor návrhu, architekt Jan Šépka. To, že SEFO nedávno získalo kladné vyjádření od krajských památkářů jej těší.

„Jsem za to velmi rád. Vnímám to i jako jisté zadostiučinění po dlouhých třinácti letech, které od vzniku návrhu uplynuly. Zároveň je to také ´potvrzení´ předešlých kladných rozhodnutí olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu, to se od samého počátku k záměru vyjadřovalo kladně,“ připomněl Jan Šépka.

Architekt Jan Šépka
Architekt SEFO Šépka: Olomouc má šanci být výjimečná