V Olomouci bylo jen během loňské letní sezony možné napočítat více než 400 sdílených bicyklů a okolo 250 koloběžek. Jejich uživatelé mohou jezdit na 45 kilometrech cyklostezek, dalších 35 kilometrů se připravuje.

Olomoučané si zatím mohou půjčovat jízdní kola u společností Nextbike a Rekola. Sdílené elektrické koloběžky přibyly loni na jaře, nabízejí je firmy Bolt a Eagle.

V olomouckých ulicích zřejmě brzy budou jezdit také koloběžky firmy Lime.

„Kromě avizovaného nového provozovatele chtějí i ti zavedení rozšiřovat své služby a počítají s nárůstem především v okrajových částech města,“ informoval městský cyklokoordinátor Stanislav Losert.

Řiď s(e) rozumem!

Aby kvůli stovkám kol a koloběžek ve městě nevznikaly problémy, rozjíždí město společně s jejich provozovateli informační kampaň nazvanou Řiď s(e) rozumem!

Smyslem je upozornit na pravidla správné jízdy a odstranit největší prohřešky, kterých se lidé při jízdě na sdílených bicyklech a elektrokoloběžkách dopouštějí.

„Chceme zdůraznit pravidla, která mají provozovatelé a uživatelé v Olomouci dodržovat. Tak, aby služba sdílené mobility fungovala, bylo co nejméně konfliktních situací, špatně zaparkovaných koloběžek a nehod,“ vysvětlil náměstek primátora pro Smart City Matouš Pelikán.

Město připravilo speciální web, videospoty, letáky v městské hromadné dopravě, reklamu v ulicích a samolepky na kola a koloběžky.

Základní pravidla pro používání sdílených dopravních prostředků lidé najdou v takzvaném pateru správné jízdy.

„Mezi ty vůbec nejdůležitější patří, že koloběžky ani kola nepatří na chodník, ale na vyznačené cyklostezky nebo silnice,“ upozornil Matouš Pelikán. Nejčastějším prohřeškem je kromě jízdy po chodníku také špatné parkování, neznalost dopravních předpisů nebo přeplňování cyklostojanů.

Pokud by provozovatelé sdílených bicyklů a elektrických koloběžek dohodnutá pravidla znovu nedodržovali, muselo by město hledat řešení v podobě regulací nebo restrikcí.

Řiď s(e) rozumem – patero správné jízdy

| Video: Youtube

Koloběžka jako kolo, nesmí na chodník

Půjčování kol a koloběžek je soukromým podnikáním. Město je nedotuje, se všemi společnostmi ale spolupracuje a řeší nejpalčivější problémy.

„Zvlášť u sdílených elektrokoloběžek se totiž z vítané alternativy k přepravě může stát i nepříjemnost. Mnohem raději ale chceme společně s provozovateli, uživateli i veřejností vytvářet vhodné podmínky pro sdílenou dopravu ve městě,“ popsal Matouš Pelikán.

Podle krajského koordinátora BESIP Miroslava Charouze je zásadní věcí pro bezpečný pohyb elektrických koloběžek v ulicích města vzájemná ohleduplnost.

„Kdo jede na koloběžce, má stejné povinnosti jako cyklista. Nesmí jezdit po chodníku nebo ohrožovat chodce v pěší zóně. Pěší by měli koloběžkáře brát v potaz a nedělat jim naschvály,“ řekl již dříve Miroslav Charouz.

Na území Olomouce je k dispozici 350 cyklostojanů, v letošním roce se počítá s jejich rozšířením o další tři desítky kusů.

PATERO SPRÁVNÉ JÍZDY NEBOLI MÁŠ VŠECH PĚT POHROMADĚ? 

- Parkuj s rozmyslem
Nikoho svým parkováním neomezuj. Sdílená kola vracej do stojanů a e-koloběžky vedle nich. Nikdy je nenechávej uprostřed chodníku, poblíž vodících linií pro nevidomé nebo na trávníku.

- Nejezdi po chodníku
Kola a e-koloběžky nemají na chodnících co dělat. Jezdi pouze po vyznačených cyklostezkách nebo silnicích a pamatuj, že na přejezdu pro cyklisty nemáš přednost.

- Sleduj značky
Dodržuj pravidla silničního provozu a řiď se dopravními značkami.

- Dávej bacha na cestu
Ve městě nejsi sám. Buď ohleduplný ke svému okolí, jezdi opatrně a dodržuj základy bezpečnosti.

- Nejezdi pod vlivem
Před jízdou se vyhni drogám i alkoholu. Omamné látky za řídítka nepatří.