Unikátní průzkum autoři zcela záměrně načasovali do doby celostátního sčítání, kdy všechny domácnosti v České republice vyplňují oficiální dotazníky.

„Hanáci só prastary etnikum a majó boható kulturô a tradice. Vi ale negdo, kolêk je eště na Hané třeba kroju, kolêk lêdi skôtečně eště mlovi hanáckê a gde fšôdê só po světě Hanáci potróšeni?“ zajímají se pořadatelé velkého hanáckého sčítání.

Jedním z nich je starosta Haňovic u Litovle Arnošt Vogel.

„Sčítání Hanáků jsme měli připraveno dříve, ale napadlo nás, že bychom ho mohli spojit, zveřejnit, až se Sčítáním 2021 v České republice,“ vysvětluje načasování.

Původně autoři dokonce sondovali, zda by nebylo možné, aby statistici zahrnuli do oficiálního formuláře sčítání lidu, domů a bytů dvě tři kolonky o Hanácích.

„Samozřejmě to nešlo, ale bylo by to jistě zajímavé,“ usmívá se hanácký patriot Vogel.

Smyslem sčítání není přemalovávat mapu Hané, ta je daná. Do území spadá třeba Kroměříž, kde ale lidé hanáčtinu nepoužívají.

„Zajímá nás, kde všude jsou lidé, kteří ještě umí hanácky. Kam až sahají naše ‚hranice‘. Hanáci mluvící hanácky mohou žít třeba v Praze,“ upřesňuje Arnošt Vogel. Organizátorům se už ozvali Hanáci z Kanady.

Nad 50 let mluví hanácky běžně

Podle Vogela je hanáčtina živým jazykem obyvatel řady obcí nejen na Olomoucku, což může být zajímavé v rámci rozvoje turistického ruchu.

„Přijede turista a bude chtít vědět, kde může zaslechnout hanáčtinu a v jakém procentu,“ popisuje konkrétní využití poznatků z probíhajícího sčítání.

Nejvíce se podle něj mluví hanácky na venkově na Litovelsku. Hanáčtinu je slyšet na ulici, na zastávce autobusu i v obchodě. Ale i zde se počty obyvatel využívající tento jazyk v běžné komunikaci postupně snižuje.

„Nad 50 let se tady mluví hanácky z 50 i více procent běžně. Se snižujícím se věkem procento klesá,“ vysvětluje.

Učebnice i kroužek

Aby tento krásný jazyk nevymřel, vydal mikroregion Ôčebnicu hanáčťênê pro némenši, kterou se nyní chystá také namluvit. Přímo v Haňovicích působí dokonce kroužek hanáčtiny.

„Je o něj takový zájem, že nebylo možné vzít všechny děti. Škola vystupuje s pásmem na kulturních akcí v obci. Děti jsou moc šikovné,“ chválí nejmenší Hanáky starosta obce.

Hanáci mají možnost se sečíst i pobavit na internetových stránkách Sčítání Hanáků až do konce srpna. V anketě vyplní kolonky se jménem, dědinou či věkem. Sčitatele zajímá i to, zda má Hanák doma kroj. Hanáci mohou na závěr poslat organizátorům vzkaz.

Na hanáckém sčítání se podílí celý mikroregion, který na konec září plánuje vyhodnocení originální akce.

„Na Svatého Václava se uskuteční akce Ô nás na Hané věnovaná sčítání. Na výsledky jsme všichni zvědaví,“ těší se starosta.