Schweitzerovu ulici od pondělí zavřou tři souběžně probíhající rekonstrukce. Opravovat se tam bude křižovatka s Velkomoravskou a také vozovka a obě zastávky v úseku mezi Velkomoravskou a Zikovou. Zároveň tam už několik dnů probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení až po ulici Jižní.

Uzavírka Schweitzerovy ulice v Olomouci od 3. června 2024Uzavírka Schweitzerovy ulice v Olomouci od 3. června 2024Zdroj: Podklad: Mapy.cz. Zdroj dat: MmOl. Grafika: Deník

Schweitzerova bude zavřená od křižovatky s Velkomoravskou až po křižovatku se Zikovou. Velkomoravská by měla zůstat během oprav ve Schweizerově normálně průjezdná.

Ředitelství silnic a dálnic tam ale plánuje velkou opravu povrchu v druhé polovině srpna, kdy počítá s celkovou uzavírkou části městkého průtahu podobně jako vloni ve Foerstrově.

Jaká budou omezení ve Schweitzerově

1. etapa – od pondělí 3. června do neděle 30. června - úplná uzavírka mimo autobusů MHD
2. etapa – od pondělí 1. července do pondělí 26. srpna úplná uzavírka i pro autobusy MHD (aktuální jízdní řády DPMO zveřejní na webu a dotčených zastávkách)

Větší ostrůvky a nový povrch

Na křižovatce Schweitzerovy a Velkomoravské ulice se počítá s modernizací stávajícího světelného signalizačního zařízení, rozšířením dvou středních dělicích ostrůvků, šířkovými úpravami jízdních a odbočovacích pruhů. Také s předlážděním části chodníků a výměnou asfaltobetonové vrstvy vozovky.

Odbočovací pruhy směrem ze Schweitzerovy do Velkomoravské ulice zůstanou stejné.

„Rozšíření bohužel není možné kvůli vedení inženýrských sítí. Výjezd z tohoto směru se zlepší díky novým směrovým signálům na semaforech, což přinese podstatné zvýšení bezpečnosti chodců překonávajících Velkomoravskou ulici,“ doplnil Martin Luňáček z odboru strategie a řízení olomouckého magistrátu.

Součástí úprav je rovněž vzájemná obousměrná koordinace sedmi světelných křižovatek od Foerstrovy až po Velkomoravskou ulici, kamerový systém, oprava veřejného osvětlení a úprava naváděcích prvků pro nevidomé.

Křižovatka bude po rekonstrukci fungovat v dynamickém režimu. „Bude lépe spolupracovat s ostatními světelnými signalizačními zařízeními koordinovaného tahu od Foerstrovy po Švýcarské nábřeží. Díky detekci vozidel, která dosud v křižovatce u Zenitu chyběla, se zvýší propustnost křižovatky. Nejen pro automobily, ale i pro chodce a cyklisty,“ vysvětlil investiční náměstek Miloslav Tichý.

Oprava cesty a zastávek

Ve stejnou dobu tam bude probíhat rekonstrukce vozovky a obou autobusových zastávek s názvem Povel, škola. Silnice v délce 410 metrů dostane nový povrch, počítá se také s výměnou uličních vpustí a obrubníků.

Stávající zálivy ze žulových kostek budou na obou autobusových zastávkách nahrazeny cementobetonovou deskou. Proběhnou také opravy nástupišť, doplnění bezbariérových prvků a výměna autobusových přístřešků. „Pro lepší informovanost cestujících doplníme nový inteligentní označník na autobusové zastávce ve směru do Slavonína,“ upřesnila náměstkyně Miroslava Ferancová.

Schweitzerova ulice v OlomouciSchweitzerova ulice v OlomouciZdroj: Deník/Magda Vránová

Třetí investiční akcí je ve Schweitzerově ulici modernizace veřejného osvětlení. V úseku od Velkomoravské až po křižovatku s Jižní budou pracovníci TSMO postupně měnit kabelové vedení, sloupy a svítidla, práce začaly již koncem května.

Chystá se uzavírka Velkomoravské

Křižovatka Schweitzerovy a Velkomoravské bude v hlavním směru ulice Velkomoravské po celou dobu stavby průjezdná, pokud nedojde k neočekávaným komplikacím. Omezen bude průjezd a odbočení do Schweitzerovy ulice.

„Dopravní omezení koordinujeme s Ředitelstvím silnic a dálnic, které bude provádět výměnu povrchu ve Velkomoravské. Průjezd tam zůstane zachovaný s výjimkou druhé poloviny srpna, kdy chce ŘSD provádět opravu stejným způsobem jako vloni na Foerstrově, tedy s celkovou uzavírkou,“ informovala náměstkyně pro dopravu Miroslava Ferancová s tím, že úplná uzavírka se po celou dobu stavby týká opravy zmíněného úseku Schweitzerovy ulice.

Jaké jsou náklady

1. oprava křižovatky Schweitzerovy a Velkomoravské ulice – více než 26 milionů korun, z toho dotace ze SFDI pokryje 12,7 milionu
2. oprava vozovky a autobusových zastávek ve Schweitzerově ulici – téměř 12 milionů korun
3. oprava veřejného osvětlení – 9 milionů korun