Strážníci dostanou do rukou pravomoc, díky které budou moci bezdomovce z místa vykázat a v nejhorších případech jim láhev s alkoholem odebrat.

Opozice navíc na zasedání prosadila další místa, kde si opilci lok vína či štamprli špiritusu nedají.

Primátor města Martin Novotný (ODS) na zasedání olomouckým zastupitelům vysvětlil, proč se město přípravou nové vyhlášky zabývalo. Množily se totiž stížnosti obyvatel na opilé a otravné bezdomovce.

„Chtěli jsme se s problémem vypořádat, proto jsme se rozhodli vydat novou vyhlášku. Má posílit právní postavení strážníků, aby mohli opilého člověka z místa vykázat a v extrémních případech mu i zabavit alkohol,“ vysvětlil primátor.

Bez krabice s vínem i u RCO

Novým předpisem radní ve městě vytyčili místa, kde si nebudou moci lidé alkoholu na veřejnosti dopřávat.

Jde o všechny autobusové, vlakové a tramvajové zastávky, náměstí, ulice, tržiště, parky či centrum města.

„Dále jde o okolí dětských hřišť, školních a zdravotnických zařízení, prodejen potravin a kostelů,“ vyjmenoval primátor.

S návrhem dalších míst se do diskuze na zasedání přidala i opozice. Filip Žáček (ČSSD) přidal plochy kolem budov státních a samosprávních úřadů.

„Hlavně kvůli situaci, která nyní panuje v okolí krajského úřadu. Pak bychom také chtěli, aby vyhláška zakázala pití a žebrání i u objektů, kde jsou poskytovány sociální služby,“ navrhl Žáček.

Zastupitelé doplnění předpisu přijali. Pro byla drtivá většina z přítomných.

Vyhláška tak začne platit od prvního ledna 2012.

Nechceme z Olomouce prohibiční město

Olomoučany primátor však ujistil, že norma nemá učinit z hanácké metropole prohibiční město, kde by museli lidé chodit s lahvemi alkoholu zabalenými do papírových sáčků a kde by jakákoli konzumace alkoholu vyvolala zásah policie.

„Takovou represi nechceme. Jde nám o to řešit situace, kdy jsou s pitím alkoholických nápojů spojené jevy jako žebrání, obtěžování kolemjdoucích, znečišťování okolí, močení na veřejnosti,“ vysvětlil primátor.

Jak se bude dařit bezdomovce z frekventovaných míst dostat, ukáže podle hlavy města až praxe.

„Fungování vyhlášky budeme zhruba po půl roce hodnotit. Pak uvidíme, jak se osvědčila,“ dodal primátor.

Zákaz popíjení na veřejnosti mají všechna menší města v okrese. Platí v Uničově, Litovli i ve Šternberku.

Kde všude bude v Olomouci zakázano popíjení a žebrání

* veřejná prostranství na území městské památkové rezervace (její rozsah je dán hranicí, která vede na severní straně od křižovatky ulic Studentské a Legionářské ulicí Studentskou a Dobrovského, na východní straně třídou Jiřího z Poděbrad, na jižní straně sleduje linii tereziánského opevnění, překračuje rameno řeky Moravy (Mlýnský potok) a pokračuje Aksamitovou ulicí a na západní straně probíhá třídou Svobody a Legionářskou zpět ke křižovatce s ulicí Studentskou. Je-li hranice městské památkové rezervace vedena ulicemi a vozovkami, zahrnuje vždy celý prostor nebo plochu těchto komunikací)

* autobusové, tramvajové a vlakové zastávky v katastru města Olomouce a veřejná prostranství v okruhu do 100 metrů od nich

* autobusová nádraží a veřejná prostranství v okruhu do 100 metrů od autobusových nebo vlakových nádraží,
hřiště a dětská hřiště na území města Olomouce a veřejná prostranství v okruhu do 100 metrů od nich

* veřejná prostranství v okruhu do 100 metrů od předškolních, školních a školských zařízení na území města Olomouce

* veřejná prostranství v okruhu do 100 metrů od zdravotnických zařízení na území města Olomouce

* veřejná prostranství v okruhu do 100 metrů od objektů prodávajících potraviny na území města Olomouce

* veřejná prostranství v okruhu do 100 metrů od kostelů na území města Olomouce

* areály parků a parčíků na území města Olomouce

* veřejná prostranství v okruhu do 100 metrů od objektů orgánů státní správy a samosprávy

* veřejná prostranství v okruhu do 100 metrů od objektů, kde jsou poskytovány sociální služby

Zdroj: MmOl