Poprvé se otevře v pondělí 19. února v jedné z bývalých počítačových místností v přízemí Ústřední knihovny UP na Biskupském náměstí v Olomouci.

K čemu bude Studentský klub UP sloužit, si určili sami zástupci studentských spolků.

Primárně se budou prostory klubu využívat pro pořádání schůzí a školení členů, projekce, workshopy či tematické přednášky.

„Organizacím je v klubu k dispozici základní technické vybavení jako projektor, plátno, připojení k internetu nebo tiskárna. Naleznou zde také zasedací prostory, nástěnky a flipchart, klidovou zónu nebo prostory pro uskladnění svých materiálů,“ vypočítala vybavení místnosti Zuzana Řezníčková, koordinátorka studentského klubu.

Ve spolupráci se Studentským kariérním a poradenským centrem a Oddělením komunikace UP se zde budou pro studenty pravidelně konat přednášky a workshopy zacílené na seberozvoj i podporu studentských iniciativ.

Své zázemí zde nalezne také Olomoucký Majáles UP nebo iniciativa Zaparkuj.