Pomoci má veřejná finanční sbírka i sběr starých plechovek.

Co si obec s rozlehlým objektem počne, zatím není jasné. V první fázi chce zabránit dalším škodám a zámek zabezpečit, aby do něj neteklo.

„Lidé se ptají, co bude se zámkem. Ať už bude zámek využíván jakkoliv, nyní je pro další využití nezbytně nutné zachránit budovu před fatálním poškozením. Počítáme s vyčištěním, odstraněním propadlých stropů a zastřešením objektu. Zámek musíme zakonzervovat, než padne rozhodnutí o využití a budou finanční zdroje na realizaci. Momentálně se snažíme uchovat, co se dá, například Francouzské fresky,“ popisoval Milan Nasswettr, radní obce a předseda výkonné rady spolku Zámecký tým Dlouhá Loučka.

Zámecký tým vznikl letos a usiluje o zachování objektu, a to v co největším rozsahu. Před měsícem kvůli tomu vyhlásil veřejnou finanční sbírku.

„Rozpočet obce nestačí na opravy. Zkusíme to i tímto způsobem,“ vysvětlil Nasswettr.

Na transparentním účtu se za měsíc podařilo shromáždit 22 900 korun.

Finance na opravy získává spolek také prodejem triček, papírových vlaštovek či 200 let starých hřebíků ze zámku v dárkovém balení.

„Provádíme sběr hliníkových plechovek od nápojů, kterých se válí všude plno. Uvítáme, když nám je lidé budou vozit a přispějí na dobrou věc,“ vybídl zájemce šéf spolku, který rovněž usiluje o navrácení zámku na seznam památkově chráněných objektů.

Základní škola v Dlouhé Loučce.
Německý řád bojuje o školu v Dlouhé Loučce. Soudní bitva začala

Budou tam byty?

Na přestavbu zámku, například na byty s pečovatelskou službou a startovací bydlení, by obec potřebovala minimálně 100 milionů korun. Už má v ruce první studii.

Možností využití je však několik. Starosta Dlouhé Loučky Ladislav Koláček chce do rozhodování o zámku zapojit i samotné občany. Počítá s veřejnou debatou a případným referendem.

„Všechno se dá zachránit, ale je potřeba postupovat ekonomicky,“ zdůraznil starosta Koláček.

Obec koupila zámek počátkem roku za 300 tisíc korun od zlínské společnosti Elitex strojírna. Nechtěla, aby se rozměrná stavba a pozemky dostaly do rukou spekulanta nebo někoho, jehož představy o využití objektu by přinesly rizika pro občany.

Zámek ve Ptení a zpěvák Horset
Zpěvák hodlá koupit zámek ve Ptení. Chce tam penzion, koncerty i pivovar

Sídlo velmistra i sklad obuvi

Zámek v Dlouhé Loučce nechal jako reprezentativní sídlo v roce 1708 postavit velmistr německého řádu Franz Ludwig von Pfalz-Neuburg. Za napoleonských válek byl objekt upraven na lazaret.

Kolem roku 1830 dostal klasicistní podobu a roku 1839 byla přistavena novobarokní kaple. Zámek také sloužil jako dívčí škola řádovým sestrám.

Po roce 1918 byl vybrán jako rezidence pro arcibiskupa Lva kardinála Skrbenského z Hřiště.

Během II. světové války zabrali zámek Němci, kterým posloužil jako internační tábor.

Naposledy sloužil jako sklad obuvi a v roce 1986 vyhořel. Právě ničivý požár je hlavní příčinou jeho žalostného stavu.

Na zámku v Dlouhé Loučce se zřítila jedna z nosných stěn
Na zámku v Dlouhé Loučce se zřítila nosná zeď. Musí jej zbořit