Olomoučtí radní nyní schválili, že podzimní sběrové soboty tentokrát proběhnou v takzvané optimalizované variantě. Ta počítá s pěti sběrovými sobotami po čtyřech stanovištích a se zkrácením doby trvání z původních pěti hodin na tři.

Stanoviště mají být po městě rovnoměrně rozmístěna s ohledem na dostupnost sběrových dvorů, nebudou tedy odpovídat obvyklému členění na jednotlivé komise městských částí.

„Zůstávají zachována stanoviště v okrajových částech města se špatnou dostupností sběrových dvorů. Stanoviště v centrálních městských částech jsou optimálně plošně rozložena pro zajištění maximální dostupnosti pro obyvatele,“ sdělil náměstek primátora Otakar Bačák.

Sběrové soboty letos přijdou na téměř 920 tisíc korun, komise městských částí se na nich finančně podílet nemusejí.

Město nyní připravuje podrobný harmonogram s termíny a zpracovává podrobné informace, ty budou včas rozeslány všem komisím městských částí. Harmonogram bude zveřejněn na webu města a v Olomouckých listech.

Odpor proti rušení

Původně se zvažovalo zrušení sběrových sobot, což se však nelíbilo například obyvatelům městských částí Týneček, Lošov, Svatý Kopeček, Radíkov nebo Nedvězí.

Důvodem byla především dojezdová vzdálenost do sběrových dvorů. Tamní komise městských částí se také obávaly, že po zrušení sběrových sobot dojde k nárůstu černých skládek v jejich okolí.

Sběrové jsou v Olomouci dlouhodobě nejnákladnějším způsobem sběru odpadů v přepočtu na množství, které se tímto způsobem od občanů odveze.

Náklady zůstávaly v posledních letech konstantní, množství odpadů však každým rokem klesalo. Například v roce 2015 se jednalo o 309 tun, za rok 2018 pak o 252 tun.

Každá tuna svezeného odpadu tak přišla na víc jak devět tisíc korun, což je oproti standardnímu svozu více než trojnásobek.

Celkové náklady na sběrové soboty se ve městě pohybovaly okolo 2,3 milionu korun ročně.