Nový sběrný dvůr v Andělské ulici na Nových Sadech je už třetím místem, kde Olomoučané mohou odkládat velkoobjemový odpad, dřevo, kovy nebo biologicky rozložitelný odpad. Funguje v místě, kde v minulosti býval autobazar.

Sběrný dvůr zahájil zkušební provoz a prozatím bude mít otevřeno každý pátek od 10 do 14 hodin a od 14.30 do 18 hodin.

Město se otevřením nového sběrného místa snaží vyjít vstříc občanům a usnadnit jim správnou likvidaci velkoobjemového odpadu. Zatím není možné odevzdávat tam nebezpečný odpad. Ten ale nadále přijímají sběrné dvory v Hodolanech a Neředíně.