Dopředu se na Den za obnovu lesa v Olomouci-Radíkově zaregistrovalo přibližně 500 lidí. Další však přicházeli bez předchozí registrace. Jen za dopoledne dorazilo k pasekám přes tisíc zájemců o pomoc s výsadbou nového lesa.

„Měli jsme připraveno 7,5 tisíce sazenic, ale museli jsme jet pro další tisícovku. Přišly tři tisíce lidí!“ těšilo Hanu Komárkovou ze šumperského krajského ředitelství státního podniku Lesy České republiky.

Lesníci připravili několik ploch na zalesnění. Ty se lišily vysazovanou dřevinou, ale i připraveností stanoviště pro samotnou výsadbu.

„Některé hodně pracovité skupiny nejprve mohly paseku uklidit od klestu po těžbě a do vyčištěné plochy vysadit sazenice, které jsme měli připraveny. Mohli si tak vyzkoušet celý proces po těžbě,“ popisovala Hana Komárková.

Sázely se buky, lípy, borovice, ale i třešně.

„Třešeň byla taková specialita. Vysazovali jsme alej podél využívané turistické trasy směrem k chatovému táboru,“ vysvětlila Komárková.

Zájemcům o výsadbu vysvětlovali lesníci, co se s lesy v současnosti děje a jak probíhá přirozená a hospodáři řízená obnova porostů v oblastech postižených kůrovcem či větrnou kalamitou. Lidé mohli vidět, že paseky nejsou „mrtvé“, ale zmlazuje zde modřín a dub, protože příroda sama nahrazuje odumřelé a vykácené dřeviny.

V rámci doprovodného programu si brigádníci mohli například osahat lesnickou techniku anebo se od sokolníka dozvědět něco více o roli opeřených dravců v přírodě.

„Měli jsme lesní pedagogiku pro děti. Děti i rodiče se oblékali do čelenek z listí a na památku se od nás nechali vyfotit na památku,“ popisovala Hana Komárková.

Zájem lidí o les a chuť pomoci s výsadbou nového porostu organizátory potěšily. Další příležitost chtějí dát veřejnosti už příští rok na jaře. Tentokrát si brigádníci vysadí ne pět či patnáct sazenic, ale „kus“ lesa.

„Připravujeme do dalších let pomoc v lese formou brigády pro skupinky zájemců. Chceme, aby se veřejnosti mohla podílet už na jarním zalesňování,“ zvala Komárková.