O změně územního plánu, která by zabránila výstavbě Šantovka Tower, jak odvážnou výškovou budovu plánuje v areálu bývalého Mila developer Office Park Šantovka, nakonec v pondělí nerozhodli.

Náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09) neskrýval, že jde o prohru.

Jak dál, bude Olomouc řešit s krajským úřadem, potažmo ministerstvem pro místní rozvoj.

„Změna územního plánu nebyla vydána, my jsme o ní ani nehlasovali, protože jsme nevypořádali námitky. V tajném hlasování bylo pro pouze 20 zastupitelů, bylo potřeba 23 hlasů. 11 bylo proti, 11 se zdrželo. Byl jsem tím, kdo navrhl, aby se hlasovalo tajně, protože jsem se domníval, že všichni zastupitelé budou skutečně hlasovat podle svého přesvědčení a že se nezdrží,“ reagoval Jakubec a mluvil o jednom ze svých největších neúspěchů ve funkci. „Že toto usnesení nebylo přijato,“ uvedl.

Investor má s městem smlouvu, podepsanou před deseti lety. Olomouc si zavázal, že bude rozvíjet jeho území bývalého průmyslového areálu a zdrží se veškerých kroků, které by v tom nějakým způsobem bránily.

„Já se s tím neztotožňuji. Výklad našeho právníka říká, že nakonec rozhodne až soud. Ale že by to nemělo být nezákonné,“ reagoval Jakubec.

Přípravy mohou pokračovat

Developer může dál pokračovat v přípravách. V lokalitě neplatí striktní výškové limity. Jak v úterý komentoval, postojem zastupitelstva je potěšen.

„Velmi oceňujeme rozvážnost a objektivní přístup zastupitelstva a z výsledku jsme samozřejmě potěšeni. Zvítězil zdravý rozum,“ reagoval mluvčí projektu Šantovka Juraj Aláč.

„Při realizaci dalších fází projektu Šantovka budeme přistupovat stejně jako dosud s pokorou a úctou k danému místu a historii města Olomouc,“ dodal.

Podle Jakubce nyní město projedná další postup s nadřízeným orgánem, krajem, potažmo ministerstvem pro místní rozvoj.

Změna navrhovala, aby v lokalitě byla výšková limitace 19/23 metrů - 19 je celé patro, 23 ustupující patro. Investor měl však devět námitek. Je přesvědčen, že vydání změny územního plánu by bylo nezákonné.

„Námitky jsme vypořádávali, všechny jsme po konzultaci s ministerstvem kultury a externím právním zástupcem zamítli. Ve výsledku tedy zastupitelstvo nesouhlasilo s vypořádáním těchto námitek a proto jsme nemohli přistoupit k dalšímu bodu, což je vydání této změny územního plánu,“ vysvětlil výsledek více než hodinového projednávání bodu schůze, na kterou přišli kritici projektu s transparentem.

Utajená nová podoba 

Pro část odborníků i veřejnosti je výšková budova nepřijatelné i poté, co ji investor posunul blíže Wittgensteinově ulici. Poukazují na to, že by pořád stále v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

"Stavba mrakodrapu zde odporuje památkovému zákonu," varoval historik architektury a člen sdružení Za krásnou Olomouc Rostislav Švácha.

Kritizují také novou podobu „mrakodrapu“, ač ji developer doposud tají.

„Známe jen zákresy do olomoucké siluety. Už z toho se ale dá vyvodit, že žádné zlepšení nenastalo, pokud jde o vztah mrakodrapu k historické rezervaci. Dokonce mě osobně to připadá trochu tlustší těleso mrakodrapu, což by rozhodně situaci ještě zhoršilo,“ varoval historik architektury.