Část opozice napadla odbor územního plánování olomouckého magistrátu z nezákonných obstrukcí při projednávání změny územního plánu týkající se výškových limitů staveb, která je zásadní pro osud věžáku.

Nečinnost už potvrdil Krajský úřad Olomouckého kraje.

Hnutí ProOlomouc požaduje svolání mimořádného zastupitelstva a dočasnou stavební uzávěru v lokalitě Šantovka.

Chce tím zabránit tomu, aby na výškovou budovu bylo vydáno územní rozhodnutí dříve, než změnu územního plánu projednají zastupitelé.

Správní řízení již běží a stavební úřad rozhodne v zákonem daných lhůtách.

Měsíce čekání na ministerstvo

ProOlomouc kritizuje, že změna se měla projednávat na zastupitelstvu už v červnu loňského roku. Na to ale nedošlo a nebyla předložena ani na zasedání 3. září.

„Přes jednoznačné pokyny kraje a ministerstva úřad územního plánování nepředložil návrh změny číslo II. územního plánu k projednání zastupitelům ani na zasedání v listopadu a prosinci 2018. Krajský úřad to označil za neodůvodněnou nečinnost,“ uvedl předseda ProOlomouc Tomáš Pejpek.

Mluvčí hejtmanství Eva Knajblová potvrdila, že krajský úřad zjistil průtahy při projednávání změny územního plánu.

„Krajský úřad Olomouckého kraje spatřuje nečinnost úřadu územního plánování Magistrátu města Olomouce v tom, že v období od srpna 2018 do ledna 2019 nepředložil materiál, který se týká pořízení Změny číslo II. Územního plánu Olomouc, k projednání zastupitelstvu města Olomouce,“ řekla Knajblová.

Odbor územního plánování už několik měsíců čeká na to, až ministerstvo kultury přehodnotí stanovisko ke změně územního plánu v Olomouci. To však podle mluvčí Marthy Häckl dosud celý proces neukončilo.

„Ministerstvo kultury se zabývá touto změnou a jejím dopadem pro změnu číslo II. územního plánu statutárního města Olomouc. Tato záležitost ještě není ukončena. Do doby vyřešení se k tomu zatím nebudeme vyjadřovat,“ sdělila Deníku Häckl.

Vydají uzávěru?

Zastupitelé ProOlomouc se letos v březnu a květnu neúspěšně pokusili o svolání mimořádného zastupitelstva. Nyní požadují, aby rada města vydala pro lokalitu Šantova dočasnou stavební uzávěru.

„Tím se zajistí časový prostor pro projednání změny územního plánu v zastupitelstvu. Jinak hrozí, že Šantovka Tower získá územní rozhodnutí ještě dříve, než se stihne projednat změna územního plánu,“ tvrdí předseda ProOlomouc Tomáš Pejpek.

Změnu územního plánu týkající se nastavení výškových limitů budov bude rada města Olomouce projednávat na zasedání, které je naplánováno na 3. června. O mimořádném jednání zastupitelstva se neuvažuje.

„Zastupitelé ji projednají na řádném zasedání 17. června,“ upřesnil mluvčí magistrátu Michal Folta.

Správní řízení o Šantovka Tower podle vedoucí stavebního odboru olomouckého magistrátu stále běží.

„Stavební úřad rozhodne ve stanovených lhůtách,“ reagovala v pátek vedoucí odboru Eva Hyravá. Více se k němu nechtěla vyjadřovat.

Spor o panorama

O výstavbě a podobě Šantovka Tower se v Olomouci diskutuje několik let. Stavba má své zastánce i odpůrce. Proti stojí někteří odborníci, protože by podle nich poškodila historické panorama Olomouce.

Developer to však opakovaně odmítá, výškovou budovu navrhovalo podle něj jedno z nejúspěšnějších architektonických studií na světě.