Veřejný ochránce práv u NSS napadl rozhodnutí olomouckého krajského soudu, který letos v březnu odmítl jako nepřípustnou žalobu ombudsmana týkající se rozhodnutí o umístění stavby Šantovka Tower vydané olomouckým magistrátem. Stavba vysoká 74 metrů získala územní rozhodnutí v roce 2019.

Město může být podjaté

Podle ombudsmana by výšková stavba ohrozila největší městskou památkovou rezervaci v zemi.

Město podle něj navíc může být ve věci podjaté vzhledem k tomu, že v minulosti s investorem stavby uzavřelo smlouvu o spolupráci, a ten by mohl požadovat náhradu škody, pokud by se miliardová investice nakonec nezrealizovala.

Magistrát podle ombudsmana neměl o umístění budovy vůbec rozhodovat, ale rozhodnutí měl přenechat nadřízenému orgánu. Radnice uzavřela smlouvu v roce 2010.

Podle krajského soudu ombudsman jako žalobce neprokázal takzvaný závažný veřejný zájem a nebyl tedy vůbec oprávněný žalobu podat.

„Mám za to, že žalobce, byť soud provedl veškeré důkazy, neprokázal, že stavba Šantovka Tower tak, jak byla popsána, navržena a schválena, představuje ohrožení zájmu ochrany hodnot městské památkové rezervace v Olomouci," citovala tehdy ČTK soudkyni.

S posouzením krajského soudu ovšem ombudsman nesouhlasí.

„Jsem přesvědčený, že jsme závažný veřejný zájem na podání žaloby prokázali. Proto jsem teď podal kasační stížnost, aby se k možnostem ochránce podat tuto žalobu vyjádřila vyšší soudní autorita,“ vysvětlil Stanislav Křeček.

Ombudsman zároveň NSS požádal o přiznání odkladného účinku. Pokud by developer v průběhu soudního řízení získal stavební povolení, mohla by výšková budova vzniknout bez ohledu na eventuální úspěch kasační stížnosti.

Developer: Nebudeme komentovat

Výškovou budovu chce jako součást vznikající nové olomoucké čtvrti postavit olomoucký podnikatel Richard Morávek.

„V současné době se seznamujeme s obsahem dovolání úřadu ombudsmana k NSS, ve stanovené lhůtě se soudu k podání vyjádříme. Náš názor je konstantní a neměnný, jsme přesvědčeni, že územní rozhodnutí bylo vydáno v souladu s právním řádem a je platné, což potvrdilo i rozhodnutí krajského soudu,“ reagoval na podanou kasační stížnost mluvčí developerské společnosti Petr Hlávka.

„Zároveň, stejně jako v případě minulého řízení, nebudeme dále věc až do rozhodnutí nejvyššího správního soudu komentovat,“ dodal mluvčí.

S umístěním „mrakodrapu“ nesouhlasí památkáři a někteří odborníci. Stavba rozděluje obyvatele Olomouce. Kritici poukazují na to, že by výšková budova nenávratně poškodila historické panorama města.