Investor se rozhodl posunout věžák, kterým narazil u části odborníků a veřejnosti, a to blíže k Wittgensteinově ulici.

Pozemek, na němž by měl bytový dům vyrůst, je však stále v ochranném pásmu olomoucké památkové rezervace.

„Nové navržené umístění Šantovky Tower představuje naši snahu vyjít vstříc připomínkám o nalezení alternativní lokality,“ sdělil již počátkem roku Luděk Schmidt, jednatel Office Park Šantovka Luděk.

Stále v ochranném pásmu rezervace

Rozsáhlé území ležící jižně od historického centra města, kde investor realizuje několik projektů, připouští varianty.

A právě v rámci procesu EIA na chystané rozšíření obchodního centra Šantovka s více než milionovou návštěvností ročně o Galerii Šantovka 2 zmínila společnost Office Park Šantovka, že s projektem bytového domu Šantovka Tower počítá na zpevněné ploše při ulici Wittgensteinova.

Podle kritiků je i nově navržené umístění neakceptovatelné z pohledu dopadů na panorama historického města.

Věžák bude stále v ochranném pásmu.

„Základní chyba projektu, existence výškové stavby v ochranném pásmu olomoucké památkové rezervace, nezmizela. Historická silueta Olomouce bude dál výškovou stavbou narušována,“ upozornil historik architektury a člen sdružení Za krásnou Olomouc Rostislav Švácha.

Design sladí s novou galerií

Stavba Šantovka Tower měla původně stát na místě, kde investor plánuje novou část obchodní galerie - nynější multifunkční plocha a dětské hřiště.

Výškovou budovu nejen posunul směrem k teplárně, ale upravil i design kontroverzní stavby.

„Budova doznala některých změn a získala nový, ještě nadčasovější design, který vizuálně naváže na budoucí objekt Galerie Šantovka 2 a vhodně doplní a současně zdůrazní význam celého rozvojového území,“ uvedl Luděk Schmidt.

Na projektu Galerie Šantovka 2, kterou chce investor začít stavět v příštím roce za zhruba dvě miliardy korun, a výškové budově Šantovka Tower nadále jako designový architekt působí Atelier Benoy.

„Roli exekutivního architekta v obou případech zastává významná architektonická a projekční kancelář Obermeyer Helika, která je rovněž součástí velké mezinárodní skupiny a patří mezi největší a nejzkušenější ateliery u nás - naposledy se například podílela na rozšíření Centra Chodov, které je co do počtu obchodních jednotek největším centrem v České republice,“ uvedl mluvčí projektu Juraj Aláč.

Ještě mohutnější než původní?

Vizualizaci mrakodrapu představil investor v roce 2012. Jeho novou podobu společnost neodtajnila.

I odborníci o ještě více nadčasové tváři stavby pouze spekulují.

"Vizualizace nového projektu jsou odlišné od originálu a jde o to, do jaké míry jsou věrohodné. Mrakodrap na nich působí dojmem ještě mohutnějším než originál. Pokud je to tak, nemůže být o nějakém kompromisu a zlepšení řeč, naopak vidím spíše zhoršení,“ reagoval historik architektury Rostislav Švácha.

Na Šantovka Tower se zřejmě stále zpracovává projektová dokumentace pro územní řízení. Investor se k přípravám nyní nevyjadřuje.

Předpokládaný termín realizace mrakodrapu v lokalitě bývalého závodu Milo je říjen 2020.