Cestující se po nové tramvajové trati, která spojí tržnici a sídliště na Nových Sadech, svezou v moderních vozech až od druhé poloviny listopadu.

Začátek provozu brzdí výstavba zázemí pro dodávku elektrické energie. Takzvaná měnírna vyrůstá nedaleko křižovatky ulic Rooseveltova a Trnkova, kde bude prozatím konečná stanice.

„Původně zde měla vzniknout pouze jakási dočasná, mobilní měnírna. Vzhledem k reálnému blízkému zahájení druhé etapy, která přivede tramvajové koleje až na ulici Schweitzerova, se místo provizorní buduje měnírna stálá, která zajistí elektrickou energii i pro pokračování trati," sdělil Martin Major, náměstek olomouckého primátora.

Datum 18. října jako termín otevření velkého obchodního a zábavního centra v sousedství historického centra města v pátek potvrdil zástupce investora Galerie Šantovka Pavel Nádvorník.

Než se na zastávce Šantovka poprvé zastaví tramvaje, budou po trase jezdit autobusy. Náhrada tramvajových linek s čísly 3 a 5 bude obsluhovat i další dvě zastávky – V Kotlině a Trnkova.

Dopravní podnik počítá s tím, že prozatimní doprava bude jezdit kolem Šantovky zhruba měsíc.

„V druhé polovině listopadu zahájíme zkušební tramvajový provoz s deseti vozy. Řádný provoz by měl být zahájen 1. února. Do 15. listopadu by měl jezdit náhradní autobus. Přesný termín spuštění tramvají je odvislý od dokončení měnírny," sdělila Magdaléna Kopřivová, mluvčí Dopravního podniku města Olomouce (DPMO).

Zásadní termíny k nové trati a lokalitě Šantovka
• 15. září – konec úplné uzavírky ulice Rooseveltova pro automobilovou dopravu, chodci a motoristé se budou setkávat i po tomto termínu s drobnými komplikacemi, protože se budou rekonstruovat bezpečnostní ostrůvky ve vozovce
• 20. září kolaudace takzvané Jižní spojky, tedy nové veřejné komunikace, jejíž součástí jsou kromě tramvajové trati i silnice, chodníky a také cyklostezky. Pozemní komunikace povedou od ulice Velkomoravská přes území budoucí čtvrti Šantovka k ulici Witgensteinova
• 18. října 2013 – otevření Galerie Šantovka
• druhá polovina listopadu (přesné datum neurčené) – spuštění zkušebního tramvajového provozu na nové tramvajové trati na Nové Sady, kterou budou obsluhovat linky s čísly 3 a 5
• 1. února 2014 – spuštění řádného provozu na tramvajové trati

Dorazí ještě šest nových tramvají

Dopravce kvůli novému spojení zakoupil čtrnáct zcela unikátních tramvajových vozů za více jak 300 milionů korun bez DPH. V Olomouci je v současnosti osm těchto vozů. První šestice již jezdí po stávajících tramvajových větvích ve zkušebním režimu, dvě čekají na patřičná povolení, další dva vozy dorazí do krajského města do konce září. Dodávka posledních čtyř vozů je pak v plánu do konce roku.

Tramvaje, které mají dveře na obou stranách, se při spárování do dvojice stávají obousměrnou soupravou. Na konečné stanici tak prostředky nepotřebují točnu. Řidič se pouze přemístí z první do kabiny druhého, původně zadního vozu a jednoduše vyjede ze zastávky na zpáteční cestu.

Kompletní výstavba tramvajové trati přijde město na celkem 300 milionů korun bez DPH, 224 milionů korun pokryje dotace ze Švýcarska, zbytek zaplatí samospráva ze svého.

Zajímavosti k trati na Nové Sady
- dvoukolejná trať vede z ulice 17. listopadu kolem galerie Šantovka po nábřeží Mlýnského potoka a Moravy a dále po Velkomoravské ulici a končí v ulici Roosveltova, měří 1,4 kilometru
- trasa dvakrát křižuje významné ulice a železniční trať, překonává vodní tok a podzemní garáže
- výstavba zahrnovala přeložky inženýrských sítí a potřebné kabelové a trubní rozvody včetně velmi náročných přeložek hlavních tras vodovodu, plynovodu a horkovodu
- nová místní komunikace měří 560 metrů, zahrnuje nejen tramvajovou trať, ale i silnici, chodník a cyklostezku
- na trati jsou tři zastávky MHD s inteligentními označníky a přístřešky pro cestující
- vybudován byl nový úrovňový přejezd přes železniční trať Olomouc – Kostelec na Hané
- na základě požadavku DPMO, umožnit provoz náhradní autobusové dopravy v případě krátkodobé odstávky provozu tramvají, jsou pojížděné plochy upraveny dlážděním a živičným povrchem
- stavební práce na části A I. etapy začaly 14. června 2012, práce na části B I. etapy započaly 10. dubna 2013
Zdroj: MmOl