„Byli jsme na místě, vše jsme prohlédli, zkontrolovali počty stromů, a nezjistili jsme kácení nad rámec povolení. V případě Šantovky je všechno v pořádku, nejen z pohledu kriticky ohrožených nebo ohrožených druhů, ale i z pohledu další legislativy, jejíž dodržování dozorujeme,“ sdělil Olomouckému deníku ředitel regionální pobočky ČIŽP Radek Pallós.

Investora budoucí olomoucké čtvrti, která vzniká v lokalitě bývalé chemičky Milo, výstup inspekce nepřekvapil a Hnutí Duha zkritizoval za to, že využívá velmi nestandardních nástrojů boje.

„Při projektování obchodní Galerie Šantovka zadal investor několik přírodovědných průzkumů zaměřených na zjištění stavu flory a fauny nejen nezávislým organizacím, ale svoji studii tu prováděla i Akademie věd ČR. Všechny tyto materiály sloužily jako podklad při přípravě územního rozhodnutí a stavebního povolení,“ reagoval mluvčí projektu Šantovka Juraj Aláč.

Investor ujistil, že dbá na ochranu životního prostředí a postupuje v souladu se zákony.

Inspekce při kontrole vyhodnotila, že investor při stavbě respektuje doporučení uvedené v odborných posudcích ve vztahu ke zvlášť chráněným druhům živočichů a do závěrečné zprávy napsala, že při šetření v biotopu nezaznamenala žádné takové živočichy.

Je to jako prohlásit " Na Dolním náměstí nežijí lidé"

Hnutí Duha ovšem závěr inspektorů nepřijalo a vytklo, že ČIŽP selhala.

„Během dopolední kontroly „fyzicky nezjistila“ přítomnost chráněných druhů, ačkoliv minimálně výskyt bobra je zcela zjevný podle pobytových znaků. Je to stejné, jako bychom po návštěvě liduprázdného Dolního náměstí o půl třetí ráno prohlásili, že zde nežijí lidé,“ komentoval Miroslav Kutal.

Odmítl zároveň, že by Hnutí Duha sahalo po nestandardních postupech.

„Usilujeme o čisté a zdravé prostředí v Olomouci i v okolní krajině a využíváme standardních postupů, které jsou v demokratické společnosti k dispozici. Projekt revitalizace brownfields na Šantovce vítáme, ale je velkou chybou že město prodalo pozemek soukromému developerovi bez nastavení bližších podmínek o využití území,“ reagoval.

„Současný developerský projekt a plán budování tramvajové trati bohužel nerespektuje zachovalý a funkční biokoridor podél Mlýnského potoka, o jehož hodnotě svědčí výskyt několika ohrožených druhů živočichů. Také skutečnost, že se jedná o záplavové území, by měla upřednostňovat rekreační využití v okolí vodního toku. Místo toho jsou káceny desítky stromů,“ prohlásil Miroslav Kutal.

Revitalizace jednoho z největších brownfiejdů v zemi

Investor nákladné stavby na prahu centra Olomouce poukázal na to, že společnost provedla revitalizaci jednoho z největších brownfieldů v zemi v hodnotě několika stovek milionů korun a odstranila ekologické zátěže v lokalitě bývalého Mila i jeho okolí.

„Díky výstavbě nové čtvrti se rekultivují poničená a místy i zasypaná koryta říčního systému, obnovuje se nefunkční biokoridor,“ uvedl mluvčí Šantovky.

Nová čtvrt Šantovka vyrůstá na ploše přesahující deset hektarů. Nejprve vznikne obchodní galerie, poté investor plánuje bytovou čtvrť a administrativní centrum.

Obchodní galerie přinese více než tisíc nových pracovních míst, nabídne 46 000 metrů čtverečních pronajímatelných ploch a 1000 parkovacích míst v bezprostřední blízkosti centra města.

Společnost SMC Development a.s. investuje do výstavby nové čtvrti více než 10 miliard korun, projekt obchodní galerie zaštiťuje její dceřiná společnost Galerie Šantovka, s.r.o. Otevření obchodní galerie je naplánováno na podzim 2013.

SOUVISEJÍCÍ:

Šantovka: ekologové chtějí zastavit kácení a stavbu, nemá prý povolení

Tramvajovou trať na Nové Sady začnou stavět na jaře